Νομοθετικό Πλαίσιο (Με μια ματιά)

Πρόσφατα Άρθρα

Άρθρο – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών (Νόμος 4469/2017) & Προεξοφλητικό Επιτόκιο

Tags : 

Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από τότε που τέθηκε σε λειτουργία η διαδικασία αίτησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών με τον Ν.4469/2017 και ήδη έχουν γραφεί εκατοντάδες γραμμές για την εφαρμογή αυτού του νέου νομοθετικού πλαισίου. Πληθώρα υλικού από τον αρμόδιο φορέα, στη σχετική ιστοσελίδα (http://www.keyd.gov.gr/np_ocw_aithsh-link-01_uliko/),

Read More

Το αλφαβητάρι του «Εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών» (Νόμος 4469/2017)

Tags : 

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος Ορκωτός ελεγκτής λογιστής – «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven [Με την υποστήριξη της Grand Value Α.Ε.] Περιεχόμενα Αφορά :  Ποιοι μπορούν να ενταχθούν – Οφειλές που υπάγονται. Βασικές αρχές – Βασική εξίσωση – Βασικά στάδια της διαδικασίας -Βήματα της αίτησης. Γιατί να υποβάλω ( ή να μην υποβάλω ) αίτηση ; Διαμεσολαβητής

Read More

Σημαντικά σημεία που πολλοί δε γνωρίζουν για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων

Tags : 

Του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Φίλιππου Ζήρα (δικηγόρου της Artion A.E.) Μεγάλη ανταπόκριση από τον επιχειρηματικό κόσμο παρουσιάζει σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Ειδικής Γραμματείας Ιδιωτικού Χρέους, η νέα μορφή εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που εισήγαγε ο νόμος 4469/2017 και η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 3 Αυγούστου 2017. Μάλιστα, όχι μόνο

Read More

Ειδικές Προϋποθέσεις Πεδίου Εφαρμογής

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικανότητα και κάθε νοµικό πρόσωπο το οποίο αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα άρθρα 21 και 47 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν.4172/2013, Α΄167) και έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα µπορεί να υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών, εφόσον: α) κατά την 31η Δεκεµβρίου 2016

Read More

Παρουσίαση διαδικασίας αίτησης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (Νόμος 4469/2017)

Tags : 

  Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc Οικονομολόγος – Σύμβουλος Επιχειρήσεων Επιστημονικός Συνεργάτης Taxheaven www.knnconsulting.com | www.transferpricing.gr | www.baddebt.gr Άρθρο παρουσίασης διαδικασίας αίτησης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (Νόμος 4469/2017) Ο Ν.4469/2017 αποτελεί την πρώτη προσπάθεια καθορισμού νομοθετικού πλαισίου για τη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προς όλους τους πιστωτές, με την κοινή αποδοχή (των συμμετεχόντων) ότι

Read More

Αιτιολογική Έκθεση (Ν.4469/2017)

Tags : 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης «Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσειων»   Προς τη Βουλή των Ελλήνων Α. Επί του συνόλου Το παρόν σχέδιο νόµου εισάγει για πρώτη φορά στην ελληνική έννοµη τάξη µία οργανωµένη εξωδικαστική διαδικασία για τη συνολική και µακροπρόθεσµη ρύθµιση των χρεών των ελληνικών επιχειρήσεων,

Read More