Άνοιξε ο δρόμος για πώληση κόκκινων δανείων με εγγύηση Δημοσίου

  • 0

Άνοιξε ο δρόμος για πώληση κόκκινων δανείων με εγγύηση Δημοσίου

Tags : 

kokkina-daneia-630-420Επιτρέπεται πλέον η ανάθεση διαχείρισης, η μεταβίβαση και η πώληση κόκκινων δανείων με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, βάσει της τροπολογίας που κατατέθηκε προκειμένου να κλείσουν οι «ουρές» της αξιολόγησης.
Ωστόσο, όπως διευκρίνισε στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος συμφωνήθηκε στο τεχνικό MoU με τους θεσμούς ότι σε περίπτωση που υπάρξει κατάπτωση των εγγυήσεων του Δημοσίου, αυτή η δαπάνη δεν θα λαμβάνεται υπόψη για το πρωτογενές πλεόνασμα και δεν θα προκαλεί την ενεργοποίηση του μηχανισμού αυτόματης δημοσιονομικής προσαρμογής.

Αλλαγή, όμως, επιφέρει η τροπολογία και στα δάνεια που συνδέονται με την α΄κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 140.000 ευρώ, που πλέον προστατεύονται από πώληση μέχρι 31/12/2017, όχι όμως και από ανάθεση της διαχείρισής τους σε funds. Δηλαδή, τα πιστωτικά ιδρύματα θα διατηρούν την κυριότητα των δανείων αυτών, αλλά τη διαχείρισή τους μπορούν να τη μεταβιβάζουν σε εταιρείες διαχείρισης.

Στην ίδια τροπολογία ορίζεται επίσης ότι στο Υπερταμείο μεταβιβάζονται και τα ακίνητα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ).

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας:

Τροποποιείται η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (όπως αυτό ισχύει μετά το άρθρο 70 του ν. 4389/2016), σχετικά με τις συμβάσεις πώλησης και μεταβίβασης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις. Ειδικότερα:

α. Η προβλεπόμενη αναστολή, έως 31.12.2017, εφαρμογής των άρθρων 1 έως 3 του ν. 4354/2015 για τα δάνεια και τις πιστώσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας αντικειμενικής αξίας έως 140.000 ευρώ περιορίζεται μόνο στο άρθρο 3.

Συνεχίζεται δηλαδή η αναστολή των διατάξεων για τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης των εν λόγω δανείων και παύει ως προς τη δυνατότητα ανάθεσης της διαχείρισης αυτών

β. Καταργείται η διάταξη που προβλέπει την εξαίρεση των πάσης φύσεως δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου από τις ανωτέρω διατάξεις (για την ανάθεση της διαχείρισης και τη πώληση και μεταβίβαση).

  • Μεταβιβάζονται στην Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ) και τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (EOT) και τα διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ.
  • Καταργείται η υποχρέωση της υποβολής των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και του ετήσιου ισολογισμού και απολογισμού του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή.

 

 

Πηγή: e-forologia.gr