Ανοίγει ο δρόμος για την πώληση «κόκκινων» δανείων

  • 0

Ανοίγει ο δρόμος για την πώληση «κόκκινων» δανείων

Tags : 

keysa-620x250-308wkcrqul023d1p52p2q2Την αγορά διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και πιστώσεων -σε καθυστέρηση δηλαδή μεγαλύτερη των 90 ημερών- όλων των κατηγοριών από μη τραπεζικά ιδρύματα ανοίγει άμεσα το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Βουλή και αναμένεται να ψηφισθεί απόψε. Παράλληλα, άμεσα ανοίγει και η αγορά πώλησης «κόκκινων» δανείων που έχουν χορηγηθεί προς μεγάλες επιχειρήσεις (με προσωπικό άνω των 250 ατόμων και τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ), καθώς και στεγαστικών δανείων που δεν έχουν ως υποθήκη κύρια κατοικία. Οι εταιρείες θα έχουν ενισχυμένη δικαιοδοσία επί των δανείων, από την απλή όχληση έως και την προσφυγή στη δικαιοσύνη για την είσπραξη των απαιτήσεων.

Η κυβέρνηση, η οποία τώρα ουσιαστικά κέρδισε χρόνο για να διαχειριστεί τις αντιδράσεις, έχει δύο μήνες περιθώριο για να διαπραγματευθεί με τους δανειστές για το εάν και πώς θα επιτραπεί τελικά μετά τις 15 Φεβρουαρίου 2016 η πώληση σε funds και των λοιπών κατηγοριών δανείων, ήτοι των στεγαστικών με υποθήκη κύρια κατοικία, των καταναλωτικών, των δανείων προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και των δανείων που έχουν δοθεί με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Από την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, ωστόσο, φαίνεται προαποφασισμένο ότι μετά την παραπάνω προθεσμία θα επιτραπεί η πώληση όλων των κατηγοριών δανείων. Για τη δίμηνη εξαίρεση δίνεται η εξής αιτιολογία: «Η διάταξη αποσκοπεί στο να δοθεί χρόνος, ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν στην πράξη και να διορθωθούν με τον κατάλληλο νομοθετικό καθορισμό του εφαρμοστικού πλαισίου πριν από την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης στις ανωτέρω κατηγορίες δανείων». (Σ.Σ. εννοεί αυτές που έχουν εξαιρεθεί τώρα).

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου είναι τα ακόλουθα:

  • Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ) και οι Εταιρείες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΜΑΜΕΔ) όπως θα ονομάζονται, θα αδειοδοτούνται από την ΤτΕ εντός 20 ημερών από την υποβολή του σχετικού φακέλου και θα εποπτεύονται από αυτή.
  • Η έδρα τους θα πρέπει να είναι εντός της Ελλάδας ή σε κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε., Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία). Στη δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να έχουν ιδρύσει υποκατάστημα στην Ελλάδα.
  • Κάθε εταιρεία που εξαγοράζει απαιτήσεις, θα οφείλει να έχει ανά πάσα στιγμή ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ.
  • Η διαχείριση απαιτήσεων συνίσταται στα εξής: νομική και λογιστική παρακολούθηση των οφειλών, είσπραξη, διενέργεια διαπραγματεύσεων με τους οφειλέτες. Μπορούν, επίσης, να προσλαμβάνουν εισπρακτικές εταιρείες. Επιτρέπεται επίσης να προβαίνουν σε δικαστικές ενέργειες κατά των οφειλετών προκειμένου να εισπράξουν τις απαιτήσεις, να κινούν, να παρίστανται ή να συμμετέχουν σε προπτωχευτικές, πτωχευτικές διαδικασίες, καθώς και σε διαδικασίες διευθέτησης οφειλών.
  • Τόσο στην περίπτωση της διαχείρισης όσο και στην περίπτωση της εξαγοράς απαιτήσεων, οι εταιρείες μπορούν να παίρνουν και απαιτήσεις από δάνεια που εξυπηρετούνται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει και απαιτήσεις κατά του ίδιου δανειολήπτη από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
  • Αναγκαία προϋπόθεση για να μεταβιβασθούν στις ΕΜΑΜΕΔ απαιτήσεις, είναι να έχει προσκληθεί ο δανειολήπτης και ο εγγυητής με εξώδικη πρόσκληση εντός 12 μηνών προ της προσφοράς για να ρυθμίσει τις οφειλές του. Δεν απαιτείται προειδοποίηση στην περίπτωση επίδικων ή επιδικασθεισών απαιτήσεων καθώς και στην περίπτωση των μη συνεργάσιμων δανειοληπτών.
  • Οι εταιρείες αγοράς απαιτήσεων μπορούν να λάβουν ειδική άδεια από την ΤτΕ προκειμένου να χορηγούν νέα δάνεια σε δανειολήπτες, δάνεια των οποίων έχουν αγοράσει με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση των δανείων τους. Οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων μπορούν να χορηγούν νέα δάνεια μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του κύριου των απαιτήσεων (π.χ. των τραπεζών).
  • Σε περιπτώσεις παραβίασης της νομοθεσίας, η ΤτΕ μπορεί να αναστέλλει προσωρινά την άδεια των εταιρειών, να την ανακαλεί οριστικά, ενώ μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι 300.000 ευρώ.

Πηγή: www.kathimerini.gr