Αυτόματες ρυθμίσεις σε όλα τα δάνεια

  • 0

Αυτόματες ρυθμίσεις σε όλα τα δάνεια

Tags : 

article14079.w_lΑυτόματες ρυθμίσεις για όλα τα δάνεια, ανεξάρτητα αν εξυπηρετούνται ή όχι, φέρνει ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας που ετοιμάζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι δανειολήπτες θα χωρίζονται σε συγκεκριμένες κατηγορίες, ανάλογα με το είδος του δανείου, το υπόλοιπο της οφειλής και τη συνέπειά τους.

«Αυτόματες» ρυθμίσεις για όλα ανεξαιρέτως τα δάνεια -στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά- ενήμερα και σε καθυστέρηση, φέρνει ο νέας γενιάς Κώδικας Δεοντολογίας που ετοιμάζει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο νέος επικαιροποιημένος Κώδικας -που αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση της Ελλάδας- θα «πατάει» πάνω σε ήδη δοκιμασμένα και αποτελεσματικά μοντέλα ρυθμίσεων (π.χ. το ιρλανδικό) και θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος Μαρτίου 2016.

Όπως αναφέρουν στο «Εθνος» πηγές με γνώση του θέματος, ο νέος Κώδικας θα εισάγει τυποποιημένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες δανειοληπτών. Δηλαδή, οι δανειολήπτες θα «γκρουπάρονται» ανάλογα με το είδος του δανείου, το υπόλοιπο της οφειλής, αν είναι ενήμεροι ή όχι. Σε αυτό βοηθά και η κατηγοριοποίηση των δανείων σε καθυστέρηση, την οποία έχει ολοκληρώσει η ΤτΕ.

Για παράδειγμα, ένας δανειολήπτης που έχει αποπληρώσει το ήμισυ του στεγαστικού του δανείου και συνεχίζει να είναι ενήμερος, παρότι «ζορίζεται» στην εξυπηρέτησή του, θα έχει τη δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας αποπληρωμής και η δόση δεν θα ξεπερνά π.χ. το 20% του μηνιαίου εισοδήματός του.

Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα «ανάχωμα» για να μη βγουν νέα δάνεια στο «κόκκινο», ενώ μέσα από απλουστευμένα μοντέλα να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ρυθμίσεων.

«Με 1 εκατομμύριο δανειολήπτες στο «κόκκινο» χάνεται πολύτιμος χρόνος στο να εξετασθεί η κάθε περίπτωση χωριστά. Στόχος μας είναι να υπάρξουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες, ανάλογα με τον βαθμό δανεισμού, τον χρόνο καθυστέρησης, το εισόδημα», αναφέρει καλά πληροφορημένη πηγή.

Στον νέο Κώδικα, όμως, θα υπάρχει πρόβλεψη και για άλλα δύο μείζονος σημασίας θέματα, που αφορούν την αδειοδότηση και συμπεριφορά των εξειδικευμένων εταιρειών διαχείρισης καθυστερούμενων οφειλών, οι οποίες θα αναλάβουν το έργο της ανάκτησης σημαντικού τμήματος των «κόκκινων» δανείων.

Ήδη, οι τράπεζες έχουν συνάψει συμφωνίες με εξειδικευμένους διαχειριστές, ωστόσο αναμένεται και η θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για να αναλάβουν δράση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες θα εξακολουθήσουν να είναι οι «κυρίες» των δανείων και οι εταιρείες θα αναλάβουν το κομμάτι της διαχείρισης. Θα μπορούν δηλαδή να προτείνουν και προχωρούν σε ρύθμιση, αλλά και στην αναχρηματοδότηση του οφειλέτη.

  • Η Τράπεζα της Ελλάδος θα ελέγχει, θα αξιολογεί και θα αδειοδοτεί τις εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης καθυστερούμενων οφειλών.

Ο νέος Κώδικας θα καθορίζει και τα θέματα συμπεριφοράς/ συμμόρφωσης αυτών των εταιρειών διαχείρισης απέναντι στους δανειολήπτες (όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις τράπεζες).

  • Τα «κόκκινα» δάνεια είναι σήμερα το μεγάλο στοίχημα για τις ελληνικές τράπεζες και όπως αναφέρουν τα τραπεζικά στελέχη: «Σκοπός μας είναι να πείσουμε τους πελάτες μας, νοικοκυριά και επιχειρήσεις ότι μπορούμε να τους προσφέρουμε βιώσιμες λύσεις. Στόχος μας είναι να μετατρέψουμε σε υγιές μεγάλο κομμάτι από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προσφέροντας τα κατάλληλα προϊόντα στους πελάτες μας που είναι μεν σε δυσκολία, αλλά που παραμένουν συνεργάσιμοι». Σημειώνουν δε πως, πλέον εστιάζουν σε μακροπρόθεσμες και βιώσιμες ρυθμίσεις.

Οι τράπεζες, πριν προχωρήσουν σε ρυθμίσεις, αξιολογούν τα εξής στοιχεία:

Την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, το συνολικό ύψος και τη φύση των χρεών του, περιλαμβανομένων τυχόν οφειλών του και σε άλλες τράπεζες, την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής του, το ιστορικό οικονομικής συμπεριφοράς του, καθώς και την προβλεπόμενη ικανότητα αποπληρωμής των οφειλών εκ μέρους του δανειολήπτη.

Παράλληλα, η τράπεζα προχωρά στην αξιολόγηση της αξίας τυχόν εμπράγματης εξασφάλισης ή άλλων περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ακίνητα, κτήματα κ.λπ.) του δανειολήπτη που θα μπορούσαν με τη συναίνεσή του να αποτελέσουν πρόσθετες εξασφαλίσεις. Μάλιστα, καθεμία από τις εκτιμώμενες αξίες γνωστοποιείται γραπτώς στον δανειολήπτη, ταυτοχρόνως με την παρουσίαση της προτεινόμενης λύσης ρύθμισης/οριστικής διευθέτησης

Πηγή: www.ethnos.gr