Βροχή αιτήσεων για προστασία πρώτης κατοικίας και για «κούρεμα» οφειλής

  • 0

Βροχή αιτήσεων για προστασία πρώτης κατοικίας και για «κούρεμα» οφειλής

Tags : 

LEFTA-ΛΕΦΤΑΗ κυβέρνηση περιμένει 139.000 «κόκκινους» δανειολήπτες.

Βροχή… 139.000 αιτήσεων από «κόκκινους» δανειολήπτες στον νέο νόμο Κατσέλη για την προστασία της κύριας κατοικίας τους από τους πλειστηριασμούς αλλά και για το ενδεχόμενο «κουρέματος» της οφειλής τους, αναμένει η κυβέρνηση. Αυτό προκύπτει από ενημερωτικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα και σύμφωνα με αυτά: Το σύνολο των «κόκκινων» δανείων που δεν έχουν ενταχθεί στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ανέρχεται σε 230.000. Από αυτά, τα 58.000 αντιστοιχούν στην κατηγορία των οικονομικά ευάλωτων και τα 81.000 στους μεσαίους εισοδηματικά δανειολήπτες.

Να σημειωθεί επίσης ότι ήδη περίπου 170.000 έχουν κάνει αίτηση στον νόμο Κατσέλη, ο οποίος φαίνεται να λήγει μια και καλή στις 31 Δεκεμβρίου του 2018. Κι αυτό προκύπτει εμμέσως από το χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ελληνικό δημόσιο θα συμβάλει στην πληρωμή των δόσεων των αδύναμων οφειλετών. Μέχρι τρία χρόνια θα καλύπτει το μέρος του ποσού που έχει επιδικάσει το δικαστήριο και δεν μπορεί να το καλύψει ο δανειολήπτης.

Την ίδια στιγμή, μετά την κατάθεση του νομοσχεδίου χθες τα ξημερώματα γίνεται πιο ξεκάθαρο το τοπίο αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι δανειολήπτες προκειμένου να ζητούν και να πετυχαίνουν την εξαίρεση της κύριας κατοικίας τους από τους πλειστηριασμούς. Συγκεκριμένα, από την 1η Ιανουαρίου του 2016 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2018 οι οφειλέτες που έχουν πάρει το «πράσινο» φως από το Ειρηνοδικείο για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του νόμου και τους έχει ζητηθεί η εκποίηση της περιουσίας τους μπορούν να υποβάλουν πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια ακίνητο, εφόσον στο πρόσωπο του οφειλέτη, πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Το συγκεκριμένο ακίνητο χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του.
  • Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα δεν υπερβαίνει τις «εύλογες δαπάνες διαβίωσης, προσαυξημένες κατά 70%. Δηλαδή με τα σημερινά δεδομένα για ένα άτομο είναι μέχρι 1.159,4 ευρώ, για ένα ζευγάρι 1.972 ευρώ, για ένα ζευγάρι με ένα παιδί 2.448 ευρώ, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μέχρι 2.924 ευρώ και για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά 3.400 ευρώ.
  • Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας κατά τον χρόνο συζήτησης της αίτησης δεν υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για τον άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο, δηλαδή 220.000 ευρώ, και κατά 20.000 ευρώ για κάθε παιδί και μέχρι τρία παιδιά. Δηλαδή, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά η αντικειμενική αξία είναι μέχρι 260.000 ευρώ και με τρία παιδιά μέχρι 280.000 ευρώ.
  • Όσον αφορά δανειακές οφειλές, ο οφειλέτης υπήρξε συνεργάσιμος κατά την έννοια του Κώδικα Δεοντολογίας, στην περίοδο της αρχικής καθυστέρησης του δανείου.

Το νομοσχέδιο για τους οφειλέτες που πληρούν τις προαναφερόμενες προϋποθέσεις, ορίζει και τον τρόπο έκδοσης της απόφασης για τη ρύθμιση των οφειλών. Αυτό βασίζεται στην τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου. Για την ακρίβεια η διάταξη αναφέρει: «Το σχέδιο ρύθμισης των χρεών, που θα υποβάλουν οι δανειολήπτες και επί του οποίου θα αποφασίσει το Ειρηνοδικείο, δεν θα πρέπει να φέρει τους πιστωτές σε χειρότερη οικονομική θέση από αυτήν στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης. Η εκτίμηση του ποσού που αντιστοιχεί στην τιμή του ακινήτου», λέει το νομοσχέδιο, αντιστοιχεί σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης, γίνεται από ειδικό εμπειρογνώμονα, ο οποίος επιλέγεται από το αρμόδιο δικαστήριο.

Με βάση αυτή τη διάταξη η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι «ο διακανονισμός μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη, θα γίνεται με βάση την τρέχουσα εμπορική αξία του ακινήτου και όχι εκείνη που ίσχυε κατά την περίοδο κτήσης του. Αυτό είναι μιας μορφής ‘κούρεμα’ του δανείου». Επιπλέον, το ίδιο νομοσχέδιο, βάζει και άλλη μία προϋπόθεση που πρέπει να πληρούν οι οφειλέτες για εξαιρούν την κύρια κατοικίας τους από την εκποίηση: «Με πράξη της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία εκδίδεται ορίζονται κατευθύνσεις οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη».

Οικονομικά ευάλωτοι οφειλέτες

Το νέο νομοσχέδιο έχει ειδική πρόνοια για τους οικονομικά ευάλωτους οφειλέτες. Πιο συγκεκριμένα, για την κατηγορία αυτή τους παρέχει τη δυνατότητα να ζητήσουν από το ελληνικό δημόσιο τη μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής, το οποίο ορίζει το δικαστήριο, στην περίπτωση που τα εισοδήματά τους δεν αρκούν.

Πιο συγκεκριμένα, η διάταξη περιγράφει ποιοι είναι αυτοί οφειλέτες (όροι και προϋποθέσεις): «Ο οφειλέτης ενυπόθηκου στεγαστικού δανείου στο πρόσωπο του οποίου πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Το μηνιαίο διαθέσιμο οικογενειακό του εισόδημα υπολείπεται ή είναι ίσο των ευλόγων δαπανών διαβίωσης. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα το μηνιαίο εισόδημα αυτό είναι για έναν άγαμο μέχρι 682 ευρώ, για ένα ζευγάρι μέχρι 1.160 ευρώ, για ένα ζευγάρι με ένα παιδί έως 1.440 ευρώ, για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά έως 1.720 ευρώ και για ένα ζευγάρι με τρία παιδιά έως 2.000 ευρώ, τον μήνα.
  • Η αντικειμενική αξία της κύριας κατοικίας του να μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για έναν άγαμο οφειλέτη, προσαυξημένη κατά 40.000 ευρώ για τον έγγαμο (δηλαδή 160.000 ευρώ) και κατά 20.000 ευρώ ανά παιδί μέχρι τρία παιδιά. Δηλαδή ένα ζευγάρι με δύο παιδιά θα πρέπει να έχει σπίτι με αντικειμενική αξία έως 200.000 ευρώ και αν έχει τρία παιδιά μέχρι 220.000 ευρώ.
  • Ο οφειλέτης βρίσκεται σε πραγματική αδυναμία πληρωμής των μηνιαίων καταβολών, όπως αυτές ορίζονται από το σχέδιο ρύθμισης.
  • Όπως προαναφέρθηκε οι συγκεκριμένοι οφειλέτες μετά την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ελληνικό δημόσιο για τη «μερική κάλυψη του ποσού της μηνιαίας καταβολής το οποίο ορίζει η δικαστική απόφαση. Η συνεισφορά του ελληνικού δημοσίου στο παραπάνω σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τα τρία χρόνια».
  • Ωστόσο, το νομοσχέδιο για τα κριτήρια προσδιορισμού του ύψους της συνεισφοράς αλλά και για την ελάχιστη συνεισφορά του οφειλέτη παραπέμπει στην έκδοση υπουργικής απόφασης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2015.

Συνάντηση Δραγασάκη με τους τραπεζίτες

Τη συνδρομή των τραπεζών για την εφαρμογή των διατάξεων του νομοσχεδίου που τροποποιεί τον νόμο Κατσέλη, ζήτησε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης. Σε συνάντηση που είχε με τις διοικήσεις τους, ο κ. Δραγασάκης τόνισε ότι η βέλτιστη εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τις δανειακές οφειλές των νοικοκυριών θα εξαρτηθεί και από τη στάση που θα τηρήσουν οι τράπεζες, οι οποίες και θα κληθούν να υλοποιήσουν τις σχετικές διατάξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αντιπρόεδρος επισήμανε πως επιδίωξη της κυβέρνησης είναι: «Η απόλυτη προστασία των ευάλωτων νοικοκυριών και η σημαντική ελάφρυνση των δόσεων εξυπηρέτησης της οφειλής και η μείωση της συνολικής αξίας του δανείου για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις, με βάση τα όσα προβλέπει το άρθρο 15 του σχετικού σχεδίου νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή».

Πηγή: www.imerisia.gr