Δύο «καυτές πατάτες» για την κυβέρνηση στα «κόκκινα» δάνεια

 • 0

Δύο «καυτές πατάτες» για την κυβέρνηση στα «κόκκινα» δάνεια

Tags : 

imagesβΔύο μεγάλα ανοιχτά μέτωπα στο θέμα των «κόκκινων» δανείων καλείται να κλείσει η κυβέρνηση μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου. Υπό το βάρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις τράπεζες που έχουν εκτιναχθεί στα 108 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 42% του συνόλου των δανείων, και την έναρξη των σχετικών διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς ίσως και την ερχόμενη εβδομάδα, απαιτούνται λύσεις στα καυτά προβλήματα:

1 Του νόμου Κατσέλη και των 100.000 δανειοληπτών που πρέπει να προσκομίσουν εκ νέου ενημερωμένα δικαιολογητικά για την οικονομική τους κατάσταση μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου αλλά λόγω της καθυστέρησης των τραπεζών να εκδώσουν βεβαιωμένες οφειλές, η καταληκτική προθεσμία φαίνεται να μην αρκεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

2 Του νέου νομοθετικού πλαισίου για την μεταβίβαση σε funds των μη εξυπηρετούμενων δανείων που δόθηκαν με υποθήκη την κύρια κατοικία, για την κάλυψη καταναλωτικών αναγκών και για τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα και σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις των 100.000 δανειοληπτών, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΗτΣ», η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο της χορήγησης και νέας παράτασης προκειμένου να μπορέσουν οι προαναφερόμενοι οφειλέτες, που έχουν κάνει πριν τις 31 Δεκεμβρίου του 2015 αιτήσεις στα Ειρηνοδικεία αλλά δεν έχει συζητηθεί η υπόθεση τους, να προσκομίσουν τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά τους.

Σχετικό αίτημα υπέβαλλε την περασμένη εβδομάδα η καταναλωτική οργάνωση ΕΚΠΟΙΖΩ. Ζητά, «την παράταση της προθεσμίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου για την επικαιροποίηση των φακέλων (100.000 περίπου υποθέσεις) που εκκρεμούν στα Ειρηνοδικεία της Χώρας, όπως προβλέπει ο τροποποιημένος ν. Κατσέλη».

Πηγές της «ΗτΣ» θέλουν τον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Αντώνη Παπαδεράκη να εξετάζει τέτοιο ενδεχόμενο αλλά όχι μέχρι το τέλος του χρόνου. Χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα δοθεί νέα καταληκτική ημερομηνία, ο γενικός γραμματέας φέρεται να σταθμίζει δύο σημαντικούς λόγους αφενός την καθυστέρηση που διαπιστώνεται στις τράπεζες στο να εκδώσουν τις ανανεωμένες βεβαιώσεις οφειλών προς τους πιστωτές τους αλλά και στην αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους λόγω του ασφαλιστικού.

Σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ οφειλέτες διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση στην έκδοση των βεβαιώσεων οφειλών από τις τράπεζες. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η καταναλωτική οργάνωση, καταγράφονται ακόμη και τρίμηνες αναμονές. Το αποτέλεσμα είναι περί τους 100.000 δανειολήπτες να κινδυνεύουν, αν και είχαν υποβάλλει αίτηση στο νόμο Κατσέλη, να μην υπαχθούν προκειμένου να διασώσουν την κύρια κατοικία τους.

Υπενθυμίζεται ότι με υπουργική απόφαση που είχε εκδοθεί στις 14 Οκτωβρίου του 2015 οριζόταν ότι όσοι δανειολήπτες είχαν υποβάλλει αιτήσεις στις γραμματείες των Ειρηνοδικείων και δεν είχε πραγματοποιηθεί η συζήτηση στο δικαστήριο θα έπρεπε να προσκομίσουν για την επικαροποίηση των στοιχείων τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • αντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
 • πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του έτους 2015
 • εκκαθαριστικό σημείωμα δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του έτους 2015
 • τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)
 • τυχόν καταστάσεις μισθοδοσίας ή εκκαθαριστικούς λογαριασμούς συντάξεων ή βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ για το έτος 2015
 • βεβαιώσεις οφειλών των πιστωτών με ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της έναρξης ισχύος του Ν. 4336/2015
 • υπεύθυνη δήλωση για την πληρότητα και ορθότητα καταστάσεων περιουσίας και μεταβιβάσεων
 • λοιπά έγγραφα κατά την κρίση του οφειλέτη.

Σε περίπτωση έγγαμου αιτούντος, τα παραπάνω έγγραφα προσκομίζονται και για τον/την σύζυγο, όπως επίσης και σε περίπτωση ανήλικων τέκνων με περιουσία. Τα παραπάνω δικαιολογητικά έγγραφα πρέπει να προστεθούν στους εκκρεμείς φακέλους αποκλειστικά μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου του 2016. «Η υπαίτια παράλειψη του οφειλέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου συνεπάγεται απόρριψη της αίτησής του», ανέφερε εκείνη η απόφαση.

Εφαρμοστικό πλαίσιο έως 15 Φεβρουαρίου ή καμία προστασία

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο της κυβέρνησης είναι αυτό της απελευθέρωσης της μεταβίβασης των μη εξυπηρετούμενων δανείων για διάστημα άνω των 90 ημερών σε funds. Η κυβέρνηση θα πρέπει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου να καταρτίσει εφαρμοστικό πλαίσιο αλλιώς και εκείνες οι κατηγορίες των «κόκκινων» δανείων που είχαν εξαιρεθεί θα απελευθερωθούν πλήρως.

Οι θέσεις της ελληνικής πλευράς στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές είναι, σύμφωνα με πληροφορίες της «ΗτΣ» να μην απελευθερωθεί η μεταβίβαση των «κόκκινων» δανείων με υποθήκη ή προσημείωση της υποθήκης της κύριας κατοικίας από τις τράπεζες σε funds. Σύμφωνα με πληροφορίες της «ΗτΣ», οι συζητήσεις ανάμεσα στην ελληνική πλευρά και το κουαρτέτο των θεσμών για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων έχουν ξεκινήσει.

Ως γνωστόν, με τον νόμο 4353 του 2015 θεσπίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ και ΕΜΑΜΕΔ), καθώς και ποιες κατηγορίες δανείων θα μπορούν να μεταβιβάζονται από τις τράπεζες σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Η κυβέρνηση είχε πετύχει μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 2016 να εξαιρούνται από τις αγοραπωλησίες και τις αναθέσεις διαχείρισης οι ακόλουθες κατηγορίες «κόκκινων» δανείων:

 • Οι μη εξυπηρετούμενες καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις και πιστώσεις.
 • Οι δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας.
 • Τα δάνεια και οι πιστώσεις προς μικρές επιχειρήσεις (με αριθμό εργαζομένων έως 50 άτομα και κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ).
 • Τα δάνεια προς μεσαίες εταιρείες (με απασχολούμενους που δεν ξεπερνούν τα 250 άτομα και κύκλο εργασιών χαμηλότερο από 50 εκατ. ευρώ) καθώς και
 • Τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

Ωστόσο, στον νόμο που ψηφίστηκε οριζόταν πως στο μεταξύ η κυβέρνηση θα καθόριζε με νόμο το εφαρμοστικό πλαίσιο μεταβίβασης των προαναφερόμενων πέντε κατηγοριών. Οπως αναφέρουν στην «ΗτΣ» ανώτατα κυβερνητικά στελέχη οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές εστιάζονται στο χρονοδιάγραμμα της απελευθέρωσης μεταβίβασης των «κόκκινων» δανείων, στις κατηγορίες αυτών, αλλά και με ποιους κανόνες θα επιτρέπεται η πώληση.

Οι ίδιοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης σημειώνουν ότι οι προσπάθειες της ελληνικής πλευράς επικεντρώνονται στο να μην επιτρέπεται για τουλάχιστον τρία χρόνια η ανάθεση διαχείρισης και η μεταβίβαση των μη εξυπηρετούμενων δανειακών συμβάσεων με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης της κύριας κατοικίας.

Υπενθυμίζεται, επίσης, σύμφωνα με τον νόμο 4353 του 2015 ότι οι δανειολήπτες και οι εγγυητές δεν θα αιφνιδιάζονται πριν πωληθεί το «κόκκινο» δάνειό τους, καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, θα ειδοποιούνται εντός 12 μηνών πριν τη μεταβίβαση με εξώδικη πρόσκληση να προχωρήσουν σε διακανονισμό. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες κατηγορίες των δανείων η κυβέρνηση κρατά «κλειστά» τα χαρτιά της για τις θέσεις που αναπτύσσει έναντι των δανειστών.

Εκτιμήσεις θέλουν η ελληνική πλευρά να επιδιώκει στις άλλες μορφές δανείων να μπουν κανόνες ως προς τη μεταβίβαση ώστε να προστατεύονται από αυτή τη διαδικασία επιχειρήσεις που έχουν τις προοπτικές βιωσιμότητας.

Σήμερα, με βάση την υπάρχουσα νομοθεσία επιτρέπεται η μεταβίβαση των μη εξυπηρετούμενων δανείων για διάστημα άνω των 90 ημερών, εφόσον πρόκειται για δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης δεύτερης, τρίτης κ.ο.κ. κατοικίας αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων με τζίρο άνω των 50 εκατ. ευρώ και με περισσότερους από 250 εργαζομένους.

Πηγή: www.imerisia.gr