Εισήγηση Αρείου Πάγου για τα ‘κόκκινα δάνεια’ των αγροτών

  • 0

Εισήγηση Αρείου Πάγου για τα ‘κόκκινα δάνεια’ των αγροτών

Tags : 

agrotes-eforia-621Την επέκταση της προνομιακής μεταχείρισης, που έχουν οι αγρότες αναφορικά με τα «κόκκινα δάνεια» της ΑΤΕ, και σε νομικά πρόσωπα εισηγήθηκαν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου

Την επέκταση της προνομιακής μεταχείρισης, που έχουν οι αγρότες αναφορικά με τα «κόκκινα δάνεια» της ΑΤΕ, και σε Αγροτικούς συνεταιρισμούς, εισηγήθηκαν στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου τόσο η Εισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ευτέρπη Κουτζαμάνη, όσο και αρεοπαγίτης Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης.

Η επίμαχη πρόταση αφορά σε σειρά νομικών προσώπων, που εκτός των Αγροτικών Συνεταιρισμών, είναι και οι αγροτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., κ.λπ.), οι οποίες θα πρέπει αποδεδειγμένα να έχουν ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση γεωργικών εργασιών.

Οι δικαστικοί λειτουργοί υποστηρίζουν στις εισηγήσεις τους, ότι η επέκταση της νομοθετικής ρύθμισης (του 2004), είναι εφικτή υπό τις εξής προϋποθέσεις:

– Τα επίμαχα νομικά πρόσωπα έχουν συσταθεί από πρόσωπα που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες,

-Η κύρια δραστηριότητά τους «συνίσταται πράγματι στην άσκηση γεωργικών εργασιών, σχετικών με συγκεκριμένη αγροτική εκμετάλλευση, από την οποία αντλούν τα εισοδήματά τους και

-Για την σύσταση των νομικών αυτών προσώπων να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα.

Σύμφωνα με τους δικαστικούς λειτουργούς, οι ευνοϊκές αυτές ρυθμίσεις υπέρ των αγροτών, καταλαμβάνουν και τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, καθώς αποσκοπούν «στην προσέλκυση και ενίσχυση νέων κυρίως στην συστηματική εκμετάλλευση γεωργικών καλλιεργειών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2004 θεσπίστηκε ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση (νόμος 3259/2004) υπέρ των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίοι είναι αγρότες ως κύριο επάγγελμα. Συγκεκριμένα, προβλέφθηκε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια, πιστώσεις, συμβάσεις, και άλλα, φυσικών προσώπων – αγροτών, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το διπλάσιο του ληφθέντος δανείου, σύμβασης ή πίστωσης.

Μάλιστα, ο νόμος του 2004 προβλέπει ότι για τα δάνεια που χορηγήθηκαν πριν το 1990 και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ανεύρεση του αρχικού κεφαλαίου (δανείου) που χορηγήθηκε, τότε η συνολική οφειλή δεν μπορεί να υπερβαίνει το 150% της οφειλής, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στην τελευταία προ του 1990 ρύθμιση.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή της.

Πηγή: www.news247.gr