Επί θύραις η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων

  • 0

Επί θύραις η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων

Tags : 

Home in Hand Icon on Red Keyboard Button.Και ενώ μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να έχει εκδοθεί η πράξη διοικητή για τις εταιρείες διαχείρισης των NPL’s, ο φάκελος «κοκκινα δάνεια» ελέγχεται διεξοδικά από τον SSM.

O Μηχανισμός επιθυμεί οι τράπεζες να έχουν στη διάθεσή τους όλες τις επιλογές, ώστε να είναι δυνατή καλύτερη διαχείριση σε ό,τι αφορά τις επισφάλειες του χαρτοφυλακίου τους. Οι ισολογισμοί των τραπεζών πρέπει να απαλλαγούν σταδιακά από αυτό το βάρος, σημείωναν διεθνείς τραπεζικοί παράγοντες.

Ανοιχτά ζητήματα για τις τράπεζες παραμένουν η πτώση της αξίας των εγγυήσεων (λόγω απομείωσης των εμπράγματων αξιών – ακινήτων και μετοχών), αλλά και ο περιορισμός των «κόκκινων» δανείων, προκειμένου να απελευθερωθούν πόροι που θα χρηματοδοτήσουν την πραγματική οικονομία.

Οι διευθύνσεις των τραπεζών σε αρκετές περιπτώσεις έχουν πετύχει πολύ ικανοποιητιά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά τις αναδιαρθρώσεις. Ωστόσο, αυτό δεν είναι πάντα αρκετό. Οι εταιρείες διαχείρισης αναμένεται να απευθυνθούν στην καρδιά του προβλήματος, δηλαδή στους δανειολήπτες ιδιώτες και εταιρείες, προκειμένου αυτοί να εξοφλήσουν κομμάτι του δανείου τους. Οι δυνατότητες των εταιρειών διαχείρισης θα καθοριστούν από το μέγεθος της έκπτωσης, με το οποίο θα έχουν προχωρήσει στην αγορά δανείων. Ωστόσο οι τράπεζες, θα πρέπει να γίνει σεφές ότι στον βαθμό που μπορούν να διατηρήσουν τα δάνεια στο χαρτοφυλάκιό τους με στόχο την εσωτερική και αποτελεσματική διαχείρισή τους, θα το πράξουν, εφόσον τα δάνεια αυτά, αν και επισφαλή, κρύβουν σημαντικές υπεραξίες.

Oι απαιτήσεις 
Tο πλαίσιο των απαιτήσεων του SSM για τις εταιρείες που θα διαχειριστούν τα «κόκκινα» δάνεια είναι πολύ λιγότερο γραφειοκρατικό από αυτό της ΤτΕ, καθώς βασικά του ζητούμενα είναι οι εταιρείες να δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, να εφαρμόζουν τα κριτήρια βιωσιμότητας του συνεργάσιμου δανειολήπτη και να χρησιμοποιούν μεθόδους υγιείς και μη ενοχλητικές για τον οφειλέτη δανειολήπτη.

Από την άλλη πλευρά, η ΤτΕ έχει αποστείλει στις τράπεζες ένα εξαντλητικό πλαίσιο για την κατάσταση των μη εξυπηρετούμενων δανείων τους, αλλά και για τις προϋποθέσεις λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης «κόκκινων» δανείων.

Το evaluation των «κόκκινων» δανείων θα παραμείνει ισχυρό και αδιάλειπτο σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, παρατηρούν έγκυροι τραπεζικοί κύκλοι, και αυτό διότι η πορεία της οικονομίας είναι τελικώς και αυτή η οποία διαμορφώνει το πλαίσιο για τη μείωση του ρυθμού αύξησης των «κόκκινων» δανείων. Τα NPL’s θα σταματήσουν να αυξάνονται, εφόσον η οικονομία πάψει να βρίσκεται σε ύφεση, παρατηρούν τραπεζικά στελέχη.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ρευστόστητα που στην παρούσα φάση διαθέτει το τραπεζικό σύστημα θα μπορούσε από κάθε άποψη να χαρακτηριστεί ικανοποιητική.

Καμιά αντίρρηση
Χθες το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 71,4 δισ. ευρώ έως και την Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος. Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 0,1 δισ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, στο πλαίσιο της υποχώρησης της αβεβαιότητας και της σταθεροποίησης των ροών καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα.

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr