Ετοιμάζεται το «ξεσκαρτάρισμα» στα κόκκινα δάνεια

  • 0

Ετοιμάζεται το «ξεσκαρτάρισμα» στα κόκκινα δάνεια

Tags : 

BBlrRbF1Στις πλάτες ΤτΕ, ΤΧΣ και υπηρεσιακών παραγόντων του ΥΠΟΙΚ η προετοιμασία για τα προαπαιτούμενα. Οι αλλαγές στον Κώδικα Δεοντολογίας, το χρονοδιάγραμμα για την τροποποίηση του νόμου 3864/2010 και πως τρέχουν τα σχέδια στα κόκκινα δάνεια.

Με ταχείς διαδικασίες τρέχουν εποπτικές και διοικητικές αρχές καθώς και οι υπηρεσιακοί παράγοντες όσα πρέπει να γίνουν ως τον Οκτώβριο για τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και το νέο νόμο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.

Παρά την προεκλογική περίοδο, σε Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), υπουργείο Οικονομικών, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), αλλά και στην αποκαλούμενη ως Επιτροπή Σταθάκη, οι εργασίες για την ψήφιση ή εφαρμογή των προαπαιτούμενων του Μνημονίου όσον αφορά στον χρηματοπιστωτικό τομέα συνεχίζονται με πυρετικούς ρυθμούς.

Εντός των προσεχών ημερών η ΤτΕ ΕΛΛ θα εκδώσει όλες τις αναγκαίες διατάξεις για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, κατόπιν βελτιώσεων, που θα συμφωνηθούν με τους Θεσμούς.

Οι βελτιώσεις θα αφορούν, όπως αποκάλυψε η στήλη Χαμαιλέων, στην απλούστευση των διαδικασιών, στη διεύρυνση των χρησιμοποιούμενων εργαλείων από τις τράπεζες και στην εξειδίκευση του καθεστώτος λειτουργίας μικτών σχημάτων διαχείρισης κόκκινων δανείων (π.χ. Aktua Hellas).

Ταυτόχρονα, η Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να υποβάλει, ως το τέλος Οκτωβρίου, έκθεση για την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών. Η έκθεση θα στηρίζεται, προφανώς, στα αποτελέσματα της αξιολόγησης ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review- AQR) που ολοκληρώνει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM).

Μαζί με την έκθεση κατηγοριοποίησης η TτΕ θα αξιολογεί και την ικανότητα της κάθε τράπεζας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ανά κατηγορία δανείων. Σημειώνεται ότι ήδη οι Θεσμοί έχουν ζητήσει από τις τράπεζες να υποβάλουν τις εκτιμήσεις τους για την επίπτωση των capital controls στον κύκλο εργασιών και τα υπόλοιπα μεγέθη των εταιρειών- πελατών τους με κλαδική ανάλυση.

Επιπρόσθετα, ΤτΕ ΕΛΛ και ΤΧΣ υποχρεούνται να καταρτίσουν, πριν τα μέσα Οκτωβρίου και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του stress test, αξιόπιστη στρατηγική για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία θα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου υλοποίησης και της χρήσης κεφαλαιακών πόρων από το υποπακέτο των 25 δισ.

Για το λόγο αυτό έχουν ήδη προσλάβει εξωτερικό σύμβουλο που θα συμβάλει στη χάραξη, αλλά και στην εφαρμογή της στρατηγικής.

Εκπονείται ο νέος νόμος για την ανακεφαλαιοποίηση…

Το ΤΧΣ σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών και την TτΕ δουλεύουν, ήδη, τις αναγκαίες τροποποιήσεις που θα επέλθουν στον ιδρυτικό νόμο του Ταμείου (ν. 3064/2010) ο οποίος ρυθμίζει τόσο τον τρόπο ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών στις οποίες συμμετέχει το ΤΧΣ όσο και τις μεταξύ τους σχέσεις.

Όπως είναι γνωστό το Μνημόνιο προβλέπει ότι ο νόμος πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να ευθυγραμμισθεί με την προσφάτως ενσωματωθείσα στο εθνικό δίκαιο κοινοτική οδηγία BRRD. Η τροποποίηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως τα μέσα Οκτωβρίου καθώς στις 25 του ίδιου μήνα προβλέπεται με βάση το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα να ανακοινωθούν από την ΕΚΤ τα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης (AQR και stress test).

…αλλά οι κρίσιμες πινελιές θα μπουν τον Οκτώβριο

Το προσχέδιο του νόμου εκτιμάται ότι θα είναι σχεδόν έτοιμο στα τέλη του μήνα. Οι βασικές του όμως διατάξεις για τη δομή της ανακεφαλαιοποίησης και επιμέρους καυτά θέματα όπως το τι θα συμβεί με τους κατόχους ομολόγων κύριας εξασφάλισης θα μείνουν ανοικτά περιμένοντας το που θα καταλήξει η άτυπη διαβούλευση της νέας κυβέρνησης με τους Θεσμούς.

Όπως έχει γράψει το Euro2day.gr στο τέλος του μήνα η ΕΚΤ θα έχει πλήρη εικόνα των κεφαλαιακών αναγκών των εγχώριων τραπεζών, και εν συνεχεία θα κλειδώσουν οι τελικές παράμετροι τόσο της άσκησης όσο και της δομής ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται και οι εργασίες της αποκαλούμενης Επιτροπής Σταθάκη. Πρόκειται για 13μελή ομάδα εργασίας που συνέστησε ο πρώην υπουργός Οικονομίας με στόχο την κατάρτιση ενός ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων.

Η ομάδα εργασίας θα εξετάσει και θα προτείνει ως το τέλος Οκτωβρίου, με βάση την ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη και τη διεθνή πείρα, ειδικές δράσεις για να επιταχυνθεί η τακτοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και την εξάλειψη περιττών νομικών ή άλλων εμποδίων.

Για την άρση των κανονιστικών εμποδίων, TτΕ και ΤΧΣ δεσμεύονται να παράσχουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να αναπτυχθεί μια δυναμική αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η Επιτροπή Σταθάκη θα εισηγηθεί και την προστασία που πρέπει να υπάρχει για τα ευάλωτα νοικοκυριά, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει καταρτίσει η ΤτΕ ΕΛΛ. Όπως αναφέρει το Μνημόνιο η κυβέρνηση θα δημιουργήσει μόνιμο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας που θα συμπεριλαμβάνει και μέτρα στήριξης για τους ευάλωτους οφειλέτες, αφού πρώτα ξεκαθαρίσει ποιοι έχουν πραγματικά ανάγκη και ποιοι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές.

Πηγή: euro2day