Καμπανάκι Στουρνάρα για τα «κόκκινα δάνεια»

  • 0

Καμπανάκι Στουρνάρα για τα «κόκκινα δάνεια»

Tags : 

4b34b384b757df3e8db06e503d404872_XLΗ διαχείριση των «κόκκινων δανείων» είναι από τα θέματα της αξιολόγησης, ενώ σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της χώρας η ΤτΕ θα πρέπει να θέσει ποσοτικούς στόχους μείωσης των «κόκκινων δανείων» ξεχωριστά σε κάθε τράπεζα, ώστε να μπορεί να γίνεται focus καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στην πορεία αυτών των δανείων.

Εταιρείες διαχείρισης
Παράλληλα στη χθεσινή συνάντησή τους οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι μέσα στο έτος θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί και η «αγορά» στην οποία θα αναλάβουν δράση οι εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης προκειμένου να ξεκινήσουν -από την πλευρά των τραπεζών- οι ρυθμίσεις μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα.

Μάλιστα η Τράπεζα της Ελλάδος και οι τραπεζίτες εστιάζουν στο θέμα της διαχείρισης των επιχειρηματικών δανείων. Πρόκειται για σημείο αιχμής καθώς το ποιος και πώς θα διαχειριστεί τα επιχειρηματικά δάνεια, είναι κομβικής σημασίας για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας.

Οι κινήσεις γίνονται υπό το άγρυπνο βλέμμα της Φρανκφούρτης και το ζητούμενο για τους Ελληνες τραπεζίτες είναι το θεσμικό πλαίσιο για τα καθυστερούμενα δάνεια να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τα μέσα Μαρτίου.

Να σημειωθεί ότι η στοχοθεσία αφορά και τις τέσσερις κατηγορίες δανείων -δηλαδή μεγάλα επιχειρηματικά, δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στεγαστικά και καταναλωτικά-, και τους στόχους εσόδων ανά κατηγορία.

Σύμφωνα με την ΤτΕ οι στόχοι αυτοί θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και συμβατοί με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση των δανειοληπτών, ενώ οι τράπεζες θα αξιολογούνται κάθε τρίμηνο για το αν «πιάνουν» τον στόχο.

Οι τράπεζες δηλαδή θα προσκομίσουν η κάθε μία το σχέδιό της στην ΤτΕ, στο οποίο θα αναφέρουν τα έσοδα που επιδιώκουν να έχουν από τόκους, λόγω ρυθμίσεων δανείων που καθίστανται και πάλι εξυπηρετούμενα, τον στόχο εισπράξεων από ρευστοποίηση εξασφαλίσεων ή πώληση σε τρίτους χαρτοφυλακίου δανείων, τις διαγραφές δανείων κ.λπ.

Επίσης στο πλάνο στοχοθεσίας θα αναφέρονται και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων. Δηλαδή θα πρέπει να αναφέρουν πόσα από τα δάνεια που έχουν είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 24 μηνών και σε ποιες κινήσεις έχουν προχωρήσει για την ανάκτηση αυτών των δανείων (αν τα έχουν καταγγείλει, αν έχουν ξεκινήσει νομικές ενέργειες κ.λπ.).

Το χρονικό όριο
Το χρονικό όριο των 24 μηνών είναι ενδεικτικό για τη μετέπειτα συμπεριφορά του δανείου, καθώς οι δανειολήπτες που δεν έχουν ενδιαφερθεί επί 2ετία να ρυθμίσουν ή να καταθέσουν έστω ένα μικρό ποσό για την εξυπηρέτηση των δανείων τους, δύσκολα θα το πράξουν στο μέλλον και κατά πάσα πιθανότητα θα χαρακτηριστούν ως μη συνεργάσιμοι.

Μάλιστα, με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ, το 2014 οι τράπεζες είχαν προχωρήσει σε νομικές ενέργειες (διαταγή πληρωμής, μέτρα αναγκαστικής εκποίησης) για το 59% των καταγγελθέντων δανείων, που αντιστοιχούσαν στο 23% των δανειακών υπολοίπων τους (περίπου 47 δισ. ευρώ).

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ζητούν ευχέρεια στις μεταβιβάσεις δανείων και ενεχύρων

Στη χθεσινή συνάντηση συζητήθηκαν και οι προτάσεις της Ελληνικής Eνωσης Τραπεζών αναφορικά με τις βελτιώσεις στον νόμο 4354/15. Να σημειωθεί ότι οι βελτιώσεις αφορούν το θέμα της μεταβίβασης καθυστερούμενων οφειλών στις εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης, αλλά και την ευχέρεια των τραπεζών σε ό,τι αφορά τις μεταβιβάσεις δανείων και ενεχύρων. Επίσης το κατά πόσο θα μεταβιβάζονται δάνεια που βρίσκονται σε 90 μέρες καθυστέρηση, ή θα μπορούν να μεταβιβαστούν και δάνεια που δεν έχουν ξεπεράσει την τρίμηνη καθυστέρηση.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, οι τράπεζες θεωρούν πως πρέπει να μεταβιβάζονται και αυτά τα δάνεια καθώς από την εμπειρία τους γνωρίζουν ότι θα εξελιχθούν σε «κόκκινα» αν δεν ληφθεί «μέριμνα» από κάποια εταιρεία διαχείρισης. Υπενθυμίζουμε ότι το κανονιστικό πλαίσιο για την ίδρυση, τη λειτουργία και τον έλεγχο που θα υφίστανται θα έχει καθορισθεί πλήρως μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου με Πράξη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Αλλαγές
Σε κάθε περίπτωση μετά την Πράξη θα ακολουθήσουν και άλλες αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο είτε με νομοθετικές διατάξεις είτε με πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, ενώ μέχρι το τέλος Ιουνίου θα είναι έτοιμος κι ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας των τραπεζών. Εξάλλου τα «κόκκινα δάνεια» βρίσκονται στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και του SSM ενώ αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα επιτρέψουν ή όχι την εξυγίανση των ισολογισμών τραπεζών.

Τέλος σημειώνουμε ότι στη χθεσινή συνάντηση, προκειμένου να υπάρξει καλύτερος συντονισμός χωρίς επικάλυψη αρμοδιοτήτων, τέθηκαν τα όρια όσον αφορά στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντός των οποίων θα κινούνται αφενός η Τράπεζα της Ελλάδος και αφετέρου το ΤΧΣ.

 

Πηγή: www.ethnos.gr