Κατασχέσεις και πλειστηριασμοί-εξπρές σε ακίνητα και κινητές αξίες λόγω χρεών

  • 0

Κατασχέσεις και πλειστηριασμοί-εξπρές σε ακίνητα και κινητές αξίες λόγω χρεών

Tags : 

Του Γιώργου Κούρου 
Τα κατασχεμένα ακίνητα εκτιμώνται με βάση την εμπορική αξία αυτών κατά τον χρόνο της κατάσχεσης, η οποία ορίζεται και ως τιμή πρώτης προσφοράς. Για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχή όπου ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων για τον υπολογισμό του φόρου μεταβίβασης, η τιμή πρώτης προσφοράς δεν μπορεί να υπολείπεται της αξίας αυτής, όπως ισχύει κατά τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή κατά τον χρόνο έκδοσης του προγράμματος πλειστηριασμού αντίστοιχα, ενώ ισχύει η κατάθεση από κάθε πλειοδότη εγγυοδοσίας ίσης με το 30% (αντί του 100% αυτής που ίσχυε) της τιμής της πρώτης προσφοράς.

 

Μετά την κατάσχεση βέβαια ακινήτου, η εκμίσθωσή του από τον οφειλέτη ή τον τρίτο κύριο ή νομέα ή η παραχώρηση της χρήσης ή κατοχής του με βάση άλλη έννομη σχέση μπορεί να καταγγελθεί από τον υπερθεματιστή μέσα σε προθεσμία ενός μηνός (αντί τριών μηνών που ίσχυε) από τη μεταγραφή της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης. Με την καταγγελία αυτή η μίσθωση ή άλλη έννομη σχέση λύεται μετά από δύο μήνες (αντί εξάμηνου που ίσχυε) και προχωρά η εκτέλεση. Δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης δεν θίγεται και η περίληψη εκτελείται κατά του μισθωτή, αφού περάσουν οι προθεσμίες που αρχίζουν αφότου η περίληψη επιδοθεί στο μισθωτή. Αυτά επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, σε αναλυτική εγκύκλιο (ΠΟΛ. 1041/20.3.2017) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με την οποία δίδονται αρμοδίως διευκρινίσεις για τους πλειστηριασμούς ακινήτων, για τα ακατάσχετα, για τις πολλαπλές κατασχέσεις, ακόμη και για την άρση του τραπεζικού απορρήτου, όπως ισχύουν μετά την 1η Ιανουαρίου 2016.

 

Πηγή: www.naftemporiki.gr