“ΚΟΚΚΙΝΑ” ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: Με ποιά δικαιολογητικά ρυθμίζονται

  • 0

“ΚΟΚΚΙΝΑ” ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ: Με ποιά δικαιολογητικά ρυθμίζονται

Tags : 

erase debtΠριν τα Χριστούγεννα τίθεται σε ισχύ ο νόμος για την αναδιάρθρωση των “κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ημερησίας, εντός των επόμενων ημερών θα εκδοθούν οι αποφάσεις για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την υπαγωγή στις τραπεζικές ρυθμίσεις.

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα προβλέπει η απόφαση είναι:

  1. H αίτηση που θα υποβάλει ο δανειολήπτης προς την τράπεζα, με την οποία θα ζητά τη ρύθμιση των δανειακών του υποχρεώσεων. Δεν αποκλείεται η αίτηση να είναι έχει συγκεκριμένη μορφή.
  2. Mια βεβαίωση που θα υποβάλει ο δανειολήπτης και σε αυτή θα αποτυπώνει τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και την τρέχουσα αξία τους. Σημειώνεται ότι αυτή δεν θα προβλέπει και την υποβολή φορολογικών εντύπων π.χ. E1, E3, E9 κ.λπ., αλλά η τράπεζα θα μπορεί να τα ζητήσει. Στο ίδιο έντυπο, το οποίο επίσης είναι πιθανόν να είναι προ-τυποποιημένο, ο δανειολήπτης θα δίνει την άδεια για την κοινοποίηση αυτών των δεδομένων και ενδεχομένως κι άλλων στην εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Eπίσης, σε αυτή τη βεβαίωση θα περιλαμβάνονται και πλήρη στοιχεία κάθε επιχείρησης που έχει ξεκινήσει να λειτουργεί μετά την 1η Iανουαρίου του 2010, εφόσον αυτήν την έχει ανοίξει συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη ή ομόρρυθμος εταίρος ή μεριδιούχος ή μέτοχος ή σύζυγος αυτών των προσώπων.

Eπιπλέον, αν έχουν μεταβιβαστεί μετά την 1η Iανουαρίου του 2010 από τον οφειλέτη ακίνητα θα καταγράφονται τα πλήρη στοιχεία.

  1. Mία βεβαίωση που θα την εκδίδει η τράπεζα και θα τη δίνει στον οφειλέτη, στον οποίο έχει γίνει διαγραφή οφειλών πάνω από 50% και αν είναι μικρότερη το ύψος της να μην ξεπερνά το 75% της καθαρής θέσης της επιχείρησης. Aυτή τη βεβαίωση ο δανειολήπτης θα τη δίνει στην εφορία ή το ασφαλιστικό ταμείο προκειμένου να παίρνει το επιπλέον 20% στη διαγραφή προστίμων και προσαυξήσεων από ληξιπρόθεσμες οφειλές που ρυθμίζει.

Σημειώνεται ότι όσοι επιθυμούν να ενταχθούν στη ρύθμιση θα πρέπει να μην έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη ή τουλάχιστον να έχουν προλάβει να παραιτηθούν από αυτόν.

Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας οφειλέτης έχει και ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία ή τα ταμεία θα πρέπει να υπαχθεί πρώτα στη ρύθμιση των 100 δόσεων μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015, κι έπειτα να προσέλθει στην τράπεζα. Εάν η τράπεζα δεχτεί τη ρύθμιση του δανείου τότε με σχετική βεβαίωση θα πρέπει να πάει στην εφορία ή το ταμείο και να ζητήσει να συμπεριληφθεί στο μέτρο της διαγραφής χρέους του 20% (ανάλογα πάντα με την κλίμακα δόσεων και τη διαγραφή προστίμων).

Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης δεν είναι συνεπής στις ρυθμίσεις που έχει υπαχθεί για χρονικό διάστημα αθροιστικά μεγαλύτερο των τριών μηνών, τότε αναβιώνει όλο του το χρέος που διακανονίστηκε ή διαγράφηκε.

Πηγή: bankwars.gr