Λύσεις για τα ‘κόκκινα’ δάνεια

  • 0

Λύσεις για τα ‘κόκκινα’ δάνεια

Tags : 

BBlrRbF1H διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας με τη νέα ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την επίλυση του μείζονος προβλήματος των «κόκκινων» δανείων είναι βασική παράμετρος του τρίτου Μνημονίου.

Όπως είναι γνωστό, για την ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων συστημικών τραπεζών υπάρχει το «αποθεματικό ασφαλείας» έως 25 δισ. ευρώ, που θα αντληθεί από το δάνειο των 86 δισ. ευρώ.

Στο Μνημόνιο προβλέπεται επίσης ότι η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως σεβαστή, ενώ θα ενισχυθεί η δομή της διακυβέρνησής του με σκοπό την πρόληψη πολιτικών παρεμβάσεων. Γι’ αυτόν τον σκοπό έως τα μέσα Οκτωβρίου ο νόμος περί ΤΧΣ θα τροποποιηθεί ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη μεταφορά της οδηγίας BRRD (bail in) και με το νέο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης.

Έως τα τέλη Οκτωβρίου η Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβάλει έκθεση για την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς και αξιολόγηση της ικανότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων να αντιμετωπίζουν κάθε κατηγορία μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016, και μετά τη λήψη των προτάσεων των τραπεζών, η ΤτΕ θα καταλήξει σε συμφωνία με τις τράπεζες όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους τακτοποίησης των «κόκκινων» δανείων.

Από την άνοιξη του 2016 και μετά θα ξεκινήσει η διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Μνημόνιο.

Πηγή: ethnos.gr