Μετ’ εμποδίων οι ρυθμίσεις στα «κόκκινα» δάνεια

  • 0

Μετ’ εμποδίων οι ρυθμίσεις στα «κόκκινα» δάνεια

Tags : 

erase debt 1 kΜάχη με τον χρόνο για να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις «κόκκινων» δανείων, δίνουν οι τράπεζες, αλλά και οι δανειολήπτες που θέλουν να χαρακτηριστούν συνεργάσιμοι.

Ενώ μέχρι να υπάρξουν συμπράξεις με εξειδικευμένες εταιρίες διαχείρισης, οι τράπεζες καλούνται να προχωρήσουν μόνες τους στη διαχείριση των προβληματικών τους δανείων, φέρνοντας απτά αποτελέσματα, εντούτοις παραμένουν ακόμη σε εκκρεμότητα ουσιαστικά ζητήματα που θα τους «λύσουν» τα χέρια για να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις. Οι εκκρεμότητες δημιουργούν άγχος και στους δανειολήπτες που θέλουν να συνεργαστούν με τις τράπεζες προκειμένου να ρυθμίσουν οφειλές τους και να αποφύγουν πλειστηριασμούς.

Έτσι στην πράξη, και με το 70% των δανείων που έχουν ήδη ρυθμιστεί να παραμένουν μη εξυπηρετούμενα, οι τράπεζες είναι ουσιαστικά ανέτοιμες να υιοθετήσουν τις μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις που έχει συστήσει η ΤτΕ για την παροχή βιώσιμων λύσεων στους δανειολήπτες.

Η απουσία ετοιμότητας αποδίδεται στις ελλείψεις του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο δεν δίνει εγγυήσεις στις τράπεζες για να προχωρήσουν σε «κουρέματα» οφειλών. Ενδεικτικά, στον Κώδικα Δεοντολογίας (αναμένεται αναθεώρησή του) δεν υπάρχει πρόβλεψη για διαγραφή τόκων ή μέρους του υπολειπόμενου κεφαλαίου ώστε να είναι δυνατή η διαγραφή μέρους ή του συνόλου της οφειλής, εφόσον ο δανειολήπτης αποδεδειγμένα δεν διαθέτει εισόδημα ή περιουσιακά στοιχεία για την αποπληρωμή της. Δεν υφίσταται επίσης πρόβλεψη για την ενιαία ρύθμιση περισσότερων της μιας οφειλών που μπορεί να έχει ο δανειολήπτης στην ίδια τράπεζα ή ακόμη ενιαία ρύθμιση για οφειλές που μπορεί να έχει σε πολλές τράπεζες.

Ακόμα και για οφειλές από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες, οι οποίες είναι σχετικά μικρές, ο χρόνος αποπληρωμής που προτείνεται φτάνει και τα 15 χρόνια. Παράλληλα τα προτεινόμενα επιτόκια για τις ρυθμίσεις είναι υψηλά, ενώ ακόμη και για οφειλές κάτω των 10.000 ευρώ ζητείται ως εγγύηση προσημείωση ακινήτου.

Επιπλέον, στο νόμο Δένδια, έχει δοθεί παράταση έως τις 3/5/16 στις διατάξεις που αφορούν επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, με τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ στη χρήση 2013, οι οποίοι έχουν οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες πριν από τις 30/6/14. Οι διατάξεις αυτές που κανονικά θα έληγαν στις 31/3/16, καθιστούν εφικτή την εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών (συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής τόκων ή κεφαλαίου), εάν προηγουμένως ο δανειολήπτης έχει ρυθμίσει οφειλές του προς την εφορία ή ασφαλιστικά ταμεία. Ωστόσο, σε εκκρεμότητα για το τι θα γίνει την επομένη της εκπνοής της, παραμένει άλλη διάταξη του νόμου, η οποία προβλέπει τη διαδικασία ρύθμισης χρεών εμπόρων εφόσον σε αυτή συμφωνεί το 50,1% των πιστωτών (στις 31/3/16 λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από την πλευρά των ενδιαφερομένων).

Εν τω μεταξύ, καθυστερήσεις στις ρυθμίσεις δημιουργούνται και από τον νόμο Κατσέλη, είτε εξαιτίας της παρατεταμένης αποχής των δικηγόρων είτε εξαιτίας των διαφορετικών ρυθμίσεων που προβλέπει ο νόμος για τους δανειολήπτες. Σημειώνεται ότι τον προηγούμενο μήνα δόθηκε παράταση έως τις 4 Μαΐου για την επικαιροποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την υπαγωγή των ενδιαφερόμενων στις διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Η παράταση αφορά τους δανειολήπτες, των όποιων η κύρια αίτηση εκκρεμούσε στις 19 Αυγούστου του 2015 και δεν προσδιορίστηκε η συζήτηση της αίτησής τους, μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου του 2016. Όσον αφορά τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν μεταγενέστερα, επειδή για τον ίδιο λόγο υπήρχε κίνδυνος να εκπνεύσει η επιπρόσθετη προθεσμία του ενός μηνός που μπορούν να χορηγήσουν τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία για υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, η προθεσμία επιμηκύνθηκε σε δύο μήνες.

Για τους δανειολήπτες, βεβαίως, υπάρχει η πρόβλεψη σύστασης και λειτουργίας Συμβουλευτικών Κέντρων Υποστήριξης. Εν τω μεταξύ, ωστόσο, μοναδικός δωρεάν σύμβουλος παραμένει μόνο ο  Μεσολαβητής Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Όπως αναφέρει στο Capital.gr ο Μεσολαβητής κ. Δημήτρης Παυλάκης, οι δανειολήπτες μπορούν να επικοινωνούν με τις υπηρεσίες του Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου στο 10440 (αστική χρέωση) και στο email info@hobis.gr. Όπως αναφέρει ενδεικτικά ο κ. Παυλάκης, το 2015 που ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τους πελάτες των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, ο ΜΤΕΥ δέχθηκε συνολικά 10.332 τηλεφωνικές κλήσεις και επισκέψεις πολιτών στο γραφείο του εκ των οποίων 8.893 αφορούσαν συναλλαγές ιδιωτών, ενώ 933 επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, έλαβε 1.692 γραπτά παράπονα. Από αυτά, 1.425 αφορούσαν τραπεζικές συναλλαγές ιδιωτών, 183 επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων και 84 επενδυτικές συναλλαγές. Συνολικά, το 2015 διεκπεραιώθηκαν 1.667 γραπτές υποθέσεις. Επίσης, καταγράφηκαν 29.300 περίπου επισκέψεις στην ιστοσελίδα του θεσμού www.hobis.gr. Όπως σημειώνει, το 70% των περιπτώσεων επιλύθηκαν υπέρ των πολιτών.
 

 

 

Πηγή:. www.capital.gr