Μόνιμος μηχανισμός και για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια

  • 0

Μόνιμος μηχανισμός και για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια

Tags : 

daneia--2-thumb-largeΚοινή λύση και ρύθμιση θα προσφέρουν οι τράπεζες στις επιχειρήσεις με «κόκκινα» δάνεια, οι οποίες συνήθως έχουν «ανοίγματα» σε περισσότερα του ενός πιστωτικά ιδρύματα.

Θα δημιουργηθεί λοιπόν ένας ενιαίος μηχανισμός αντιμετώπισης των καθυστερούμενων οφειλών, επιχειρήσεων που κρίνονται βιώσιμες. Στην επιτροπή θα συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη του τομέα αναδιαρθρώσεων και από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Αυτό εισηγείται μεταξύ των άλλων η μελέτη που εκπόνησε η McKinsey για λογαριασμό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (και η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί σήμερα).

Το ζητούμενο είναι να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες για τη διαχείριση «κόκκινων» δανείων ύψους περί τα 40 δισ. ευρώ, που αφορούν μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες κρίνονται βιώσιμες και συνεπώς μπορούν να περάσουν σε τροχιά αναδιάρθρωσης. Παράλληλα θα ανοίξει ο δρόμος για τη συνολική διαχείριση ολόκληρων κλάδων της οικονομίας (π.χ. τουρισμός, ενέργεια κλπ.).

 Μόνιμος μηχανισμός

Οπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές η μελέτη της η McKinsey προβλέπει τη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού δράσης, στον οποίο θα συμμετέχουν υψηλόβαθμα στελέχη -που είναι επιφορτισμένα με τη διαχείριση των καθυστερούμενων οφειλών- και από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Ο μηχανισμός αυτός θα έχει στο «πεδίο δράσης» του τόσο τα δάνεια που βρίσκονται στην κόκκινη περιοχή, όσο και τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (τα NPEs που είναι δάνεια σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών), προκειμένου να υπάρχει συνολική εικόνα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, συντονισμός των ενεργειών και να προτείνονται ουσιαστικές και μακροπρόθεσμες λύσεις, ώστε να μπει «τέλος» σε φαινόμενα καθυστερήσεων που έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν, εξαιτίας των διαφορετικών «συμφερόντων» των τραπεζών στον τρόπο διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στη μελέτη της McKinsey καταγράφονται προβλήματα, ελλείψεις του νομοθετικού πλαισίου και προτάσεις-οδικός χάρτης για την καλύτερη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των επιχειρήσεων.

Η McKinsey καταγράφει τα εμπόδια στην αναδιάρθρωση μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, τα οποία είναι εντονότερα όπου υπάρχουν περισσότεροι δανειστές ή διασυνοριακά θέματα.

Παράλληλα έργο της είναι να υποβάλει προτάσεις για το κατάλληλο πλαίσιο που θα εισαχθεί στην ελληνική αγορά για τη συνεργασία μεταξύ τραπεζών και να καθορίσει τα κατάλληλα βήματα που θα πρέπει να κάνουν οι τράπεζες προκειμένου να προωθήσουν τις αναδιαρθρώσεις μεγάλων επιχειρηματικών δανείων.

Ακόμα η McKinsey θα καθορίσει μαζί με τις τράπεζες και άλλους ενδιαφερόμενους το εύρος των προβληματικών επιχειρήσεων και θα καθορίσει την πιθανή ανάγκη για αναδιάρθρωση σε επίπεδο κλάδων, και μέσω της εισαγωγής συγκεκριμένων πρωτοκόλλων για την αποτίμηση της βιωσιμότητας της επιχείρησης, ενώ θα αξιολογήσει την καταλληλότητα των υφιστάμενων πρακτικών, του reporting, της ανάλυσης, της μεθοδολογίας αναδιάρθρωσης για τα μεγάλα δάνεια και θα προτείνει πώς η υφιστάμενη νομοθεσία θα πρέπει να τροποποιηθεί για να διευκολύνει τον συντονισμό.

 

Πηγή: www.ethnos.gr