Νέα δεδομένα για τα «κόκκινα» δάνεια – Σημαντικές αλλαγές για την πώληση σε funds

  • 0

Νέα δεδομένα για τα «κόκκινα» δάνεια – Σημαντικές αλλαγές για την πώληση σε funds

Tags : 

images22Δεν θα υπάρχουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίων δανείων από τις τράπεζες σε αδειοδοτημένες εταιρείες, όπως προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και Θεσμών.

Το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει ως προαπαιτούμενες ενέργειες για την εκταμίευση δόσης, την τροποποίηση του νόμου Σταθάκη για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αφορά σε σειρά αλλαγών οι περισσότερες από τις οποίες προτάθηκαν από τις τράπεζες και αποσκοπούν στην εξάλειψη εμποδίων, προκειμένου να λειτουργήσει μία αποτελεσματική αγορά δευτερογενούς χαρακτήρα. Θα επιτραπεί, λοιπόν άμεσα, η πώληση ενήμερων δανείων, μαζί με μη εξυπηρετούμενα (σ.ς χαρτοφυλάκια δανείων με ενήμερα και μη εξυπηρετούμενα δάνεια).

Τα μόνα δάνεια που θα εξαιρούνται από την απελευθέρωση των πωλήσεων είναι όσα βαρύνονται από υποθήκη σε πρώτη κατοικία, η αντικειμενική αξία της οποίας είναι κάτω από 140 χιλ. ευρώ. Η προστασία για τα παραπάνω δάνεια ισχύει ως το τέλος του 2017.

assets_LARGE_t_942_44509511

Σημαντικές, όμως, είναι αλλαγές και στο φορολογικό καθεστώς. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου Σταθάκη όταν η μεταβίβαση απαιτήσεων δεν διενεργείται από τράπεζα σε τράπεζα υπάγεται σε τέλος χαρτοσήμου 2,4% επί της αξίας του μεταβιβαζόμενου χαρτοφυλακίου. Σύμφωνα με το προσχέδιο το φορολογικό καθεστώς, που θα ισχύσει για τις εταιρείες διαχείρισης, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους κανόνες της Ε.Ε. και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, αντιγράφοντας όπου είναι δυνατόν τον ισχύοντα νόμο περί τιτλοποιήσεων (3156/2003), ο οποίος δεν προβλέπει την επιβολή φόρων ή τέλους επί της αξίας της μεταβίβασης.

Επίσης, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα να δραστηριοποιούνται στη διαχείριση/αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων εταιρείες που έχουν συσταθεί και αδειοδοτηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στα άλλα κράτη με τα οποία υπάρχουν συμφωνίες συνεργασίας.

Αναλογικότητα
Το καθεστώς χορήγησης αδειών για τις εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της αναλογικότητας, χωρίς να επιβάλλονται αδικαιολόγητοι περιορισμοί.

Αμεσα ξεκινούν οι διαδικασίες για τα επιχειρηματικά δάνεια.

Το προσχέδιο ακόμη ορίζει ότι πρέπει να υπάρχει πλήρης σεβασμός στην ανεξαρτησία του management των τραπεζών επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις τους και οι εμπορικές πρακτικές τους θα διέπονται από τους κανόνες της αγοράς και μόνον. Οποιαδήποτε αλλαγή σε μέλη των Δ.Σ. και σε όσους ασκούν διοίκηση (senior management) θα διενεργείται χωρίς καμία πολιτική ή άλλη παρέμβαση, και οι τοποθετήσεις θα λαμβάνουν χώρα με βάση τις διεθνείς πρακτικές. Όπως είναι γνωστό ως το τέλος Ιουνίου, το ΤΧΣ με τη βοηθεια της Spencer Stuart θα οριστικοποιήσει την αξιολόγηση των μελών Δ.Σ. και επιτροπών, με βάση τη διεθνή πρακτική και με κριτήρια που εκτείνονται πέραν των εποπτικών απαιτήσεων.

Επιπλέον σύμφωνα με το προσχέδιο παρέχεται η νομική κάλυψη για αστικές και ποινικές ευθύνες, που ενδέχεται να προκύψουν από αναδιαρθρώσεις δανείων, σε στελέχη τραπεζών αλλά και σε κρατικούς λειτουργούς που χειρίζονται σχετικές υποθέσεις. Τα παραπάνω υποχρεούται να θεσμοθετήσει η κυβέρνηση.

Με βάση το προσχέδιο της συμφωνίας μεταξύ κυβέρνησης και θεσμών μέχρι το τέλος Ιουνίου, η κυβέρνηση θα πρέπει να εισάγει νομοθετική πρόβλεψη βάσει της οποίας «αποφάσεις που ελήφθησαν στο πλαίσιο αναδιαρθρώσεων από στελέχη των τραπεζών ή κρατικούς λειτουργούς, με καλή πίστη, προς το συμφέρον του πιστωτή και σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται και αντικειμενικά κριτήρια, θεωρούνται νόμιμες όσον αφορά την αστική και ποινική ευθύνη, σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις ασφαλιστικές δικλίδες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου».

 

Πηγή: www.imerisia.gr