Οι τελικές ρυθμίσεις για τα «Κόκκινα Δάνεια»

  • 0

Οι τελικές ρυθμίσεις για τα «Κόκκινα Δάνεια»

Tags : 

kostisΤην τελική ρύθμιση για τα «κόκκινα δάνεια» παρουσίασε ο υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας.

Τη μεταφορά του 30% περίπου των στεγαστικών δανείων που δεν αποπληρώνονται στο μέλλον, και την αποπληρωμή του υπόλοιπου βάση της τρέχουσας άξιας του ακινήτου, εξετάζει, μεταξύ άλλων, η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» στεγαστικών δανείων, όπως δήλωσε ο απερχόμενος υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Δένδιας.

Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες οι οποίες στις 31 Δεκεμβρίου 2013 είχαν τζίρο μέχρι 2,5 εκατ. ευρώ.

Έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν διαγραφή οφειλών, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Δεν έχουν υποβάλει αίτηση για την ένταξή τους στο νόμο Κατσέλη -εκτός εάν παραιτηθούν αυτών των ρυθμίσεων

Δεν έχουν νομικώς λυθεί ως εταιρείες ούτε έχει σταματήσει η δραστηριότητά τους,

Δεν έχουν υποβάλει αίτηση για πτώχευση και

Δεν έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Οι διαγραφές των απαιτήσεων και των τόκων γίνονται εφόσον οι οφειλέτες στις 30 Ιουνίου 2014 είχαν προς την τράπεζα οφειλή με καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών, είτε επίδικη είτε ρυθμισμένη, δεν είχαν φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών ή είχαν ενημερότητα, λόγω ρύθμισης, και είχαν μια ή περισσότερες οφειλές προς την τράπεζα συνολικού ύψους 500.000 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό εξετάζονται δυο λύσεις: είτε να γίνεται νέα εκτίμηση της αξίας του στεγαστικού δανείου, είτε να γίνεται «κούρεμα» 30% στα στεγαστικά δάνεια για να αρχίσουν να αποπληρώνονται.

Σύμφωνα με την capital.gr, ένα τμήμα περίπου 30% του σημερινού δανείου θα μεταφερθεί στο μέλλον ώστε να αντιμετωπιστεί μετά από 10-15 χρόνια και το υπόλοιπο τμήμα που αντιστοιχεί στην τρέχουσα αξία του ακινήτου να συνεχίσει να αποπληρώνεται με τους σημερινούς όρους.

Το τμήμα του δανείου που θα μεταφερθεί για αποπληρωμή ή οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση (π.χ διαγραφή) στο μέλλον δεν θα καθίσταται υπερήμερο δεν θα βαρύνεται από τόκους και το πιστωτικό ίδρυμα θα σχηματίζει ειδική απαίτηση για αυτό.

Σχετικά με τις «κόκκινες» οφειλές των επιχειρήσεων, ο κ. Δένδιας τόνισε πως περισσότερες από 350.000 θέσεις εργασίας θα σωθούν με τις ρυθμίσεις των χρεών για 180.000 επιχειρήσεων προς τράπεζες, Δημόσιο και ασφαλιστικά Ταμεία.

Πηγή: newsbomb.gr