To «παζάρι» για τα δάνεια και οι κρυφές υπεραξίες

  • 0

To «παζάρι» για τα δάνεια και οι κρυφές υπεραξίες

Tags : 

trapaza_0Στο κυνήγι του «θησαυρού» που κρύβει η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων βρίσκονται ήδη μεγάλες εταιρείες που ειδικεύονται στην ανάκτηση καθυστερούμενων οφειλών, funds, αλλά και στελέχη πρώτης γραμμής της χρηματαγοράς, που προχωρούν στη σύσταση fund διαχείρισης.

Μάλιστα, παράγοντες της αγοράς «βλέπουν» να έρχονται προσεχώς οι τιτλοποιήσεις αλλά και οι πωλήσεις «πράσινων και κόκκινων» δανείων μαζί.

«Κάποιοι θα βγάλουν πολλά εκατομμύρια από τις πωλήσεις των καθυστερούμενων δανείων», λέει χαρακτηριστικά υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος και εκτιμά ότι στην καλύτερη περίπτωση τα «κόκκινα» στεγαστικά θα πωληθούν στο 25% της αξίας τους στα funds.

Σήμερα οι τράπεζες, με συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων 203,21 δισ., έχουν μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (περιλαμβάνονται εκτός από τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και όσα δεν εξυπηρετούνται για διάστημα έστω και 31 ημερών) περίπου 115 δισ. Που σημαίνει ότι το 58% του χαρτοφυλακίου είτε έχει «σκάσει» είτε βαδίζει προς το «σκάσιμο». Από τα 115 δισ. , τα 85 δισ. είναι δάνεια σε οριστική καθυστέρηση για τα οποία οι τράπεζες έχουν λάβει προβλέψεις 58 δισ., δηλαδή για το 68% του ποσού.

Συνεργασίες
Εκτός από τις προβλέψεις, οι τράπεζες έχουν οργανώσει τις ειδικές μονάδες διαχείρισης καθυστερούμενων οφειλών και προχωρούν σε ρυθμίσεις, ενώ παράλληλα ετοιμάζονται να συνάψουν συνεργασίες με εξειδικευμένες εταιρείες διαχείρισης. Για παράδειγμα, η Alpha Bank βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Aktua, προκειμένου από κοινού να διαχειριστούν το «κόκκινο» χαρτοφυλάκιο στεγαστικών και καταναλωτικών. Η κοινή εταιρεία θα αναλάβει να ανακτήσει ένα μεγάλο μέρος από τις καθυστερούμενες οφειλές και ένα από τα μοντέλα που θα ακολουθήσει, για παράδειγμα στα στεγαστικά, είναι η ανταλλαγή του ακινήτου που έχει μπει υποθήκη με άλλο μικρότερης αξίας.

Σε προχωρημένες συζητήσεις με το αμερικανικό επενδυτικό fund KKR βρίσκεται η Eurobank, προκειμένου να συστήσουν εταιρεία -στην οποία θα συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης- που θα αναλάβει αρχικά τη διαχείριση επιχειρηματικών δανείων ύψους 600 εκατ. Δεν είναι τυχαίο ότι κύκλοι της αγοράς θεωρούν ότι το μόνο asset που μπορεί να δημιουργήσει αξία στη χειμαζόμενη ελληνική οικονομία είναι οι πωλήσεις των δανείων. Σύμφωνα με τους τραπεζίτες, οι πωλήσεις των δανείων θα επιτραπούν μέσα στο 2017 λέγοντας χαρακτηριστικά ότι φέτος η αγορά θα κινηθεί «από το τίποτα έως το τίποτα». Για να προχωρήσουν οι πωλήσεις θα πρέπει προηγουμένως να υπάρξουν κανονιστικές αλλαγές σε ό,τι αφορά το πτωχευτικό Δίκαιο, τη φορολογία, αλλά και να ρυθμιστούν θέματα, όπως για παράδειγμα τι θα γίνει με όσους είναι στον Τειρεσία, αν δηλαδή θα διαγραφούν από τη μαύρη λίστα οταν τα δάνειά τους πωληθούν στα funds.

Προς το παρόν η διαπραγμάτευση για τα «κόκκινα» συνεχίζεται με τους δανειστές να επι­μένουν στην πρότασή τους για τη μεταβίβαση όλων ανεξαιρέτως των δανείων σε καθυστέρηση στις εταιρείες διαχείρισης, ενώ συζητούν υπό προϋποθέσεις την εξαίρεση στεγαστικών, για διάστημα που μπορεί να είναι από 1 έτος έως 18 μήνες, με την προϋπόθεση ο δανειολήπτης πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Για τους εκπροσώπους των θεσμών είναι «κόκκινο πανί» και η νομοθετική απαγόρευση της μεταβίβασης καθυστερούμενων οφειλών για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών. Οπως είναι γνωστό, ο νόμος 4354 του περασμένου Δεκεμβρίου έχει δώσει το «πράσινο φως» για μεταβιβάσεις οφειλών που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών και αφορούν μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, ενώ αφήνει εκτός τα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στεγαστικά, καταναλωτικά και κάρτες. Οι δανειστές πιέζουν σε δύο κατευθύνσεις, να επιτραπούν οι μεταβιβάσεις όχι μόνο των μεγάλων επιχειρηματικών δανείων αλλά όλων ανεξαιρέτως των καθυστερούμενων οφειλών και επίσης στα πακέτα πώλησης να συμπεριληφθούν και ενήμερα δάνεια.

Επίσης ζητούν να ενσωματωθούν στον νόμο 4354/2015 οι ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις που διέπουν τις τιτλοποιήσεις (έκδοση ομολόγων με κάλυμμα χαρτοφυλάκιο δανείων) ώστε να μην πληρωθεί φόρος μεταβίβασης, ΦΠΑ κ.λπ.

«Στο τέλος της ημέρας θα δούμε να δημιουργούνται «καλάθια» τα οποία θα περιλαμβάνουν τόσο ενήμερα όσο και καθυστερούμενα δάνεια», σημειώνει υψηλόβαθμο τραπεζικό στέλεχος. Δηλαδή τα δάνεια θα αποτελούν προϊόν τιτλοποίησης και ο τίτλοι θα διαπραγματεύονται στις χρηματιστηριακές αγορές και θα μεταβιβάζονται, όπως γίνεται και στο εξωτερικό, χωρίς να πρέπει να πληρωθεί ο υψηλός φόρος μεταβίβασης.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή και ενήμερων δανείων στα «πακέτα» καθυστερούμενων οφειλών, πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι αυτό γίνεται για να βελτιωθούν οι αξίες των προβληματικών χαρτοφυλακίων που θα μεταβιβαστούν στα funds. Δηλαδή θα είναι το «γλυκαντικό», ώστε οι μεταβιβάσεις να γίνουν σε καλύτερη τιμή, αφού τα ενήμερα δάνεια θα είναι τρόπον τινά η εγγύηση.

«Να τα ξεφορτωθούν»
Οι ίδιες πηγές σημείωναν ακόμα ότι ενδεχομένως να υπάρχουν τράπεζες οι οποίες θέλουν σήμερα να «ξεφορτωθούν» κάποια κατηγορία δανείων, όπως για παράδειγμα τα ναυτιλιακά ενώ δεν αποκλείουν κάποιες τράπεζες να ακολουθήσουν μια διευρυμένη «κλαδική πολιτική», συμπεριλαμβάνοντας και ενήμερα δάνεια μαζί με τα καθυστερούμενα, σε κλάδους όπως ο τουρισμός, οι ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ.

Τα τραπεζικά στελέχη πάντως συμφωνούν πως θα υπάρξει μεταβατική περίοδος. Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει πως οι τράπεζες δεν μπορούν να προχωρήσουν σε καμία μεταβίβαση δανείου πριν περάσουν 12 μήνες από τη σχετική ειδοποίηση του οφειλέτη-δανειολήπτη, ότι το δάνειό του αλλάζει χέρια.

Αναφορικά τώρα με τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι δανειολήπτες σε περίπτωση που το δάνειό τους -ακόμα και ενήμερο- μπορεί να μεταβιβαστεί ή να πωληθεί σε fund, τραπεζικές πηγές σημειώνουν ότι αυτό είναι ήσσονος σημασίας, καθώς οι ειδικές εταιρείες διαχείρισης θα αδειοδοτηθούν από την Τράπεζα της Ελλάδος, μόνο αν πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια που έχουν τεθεί.

Επίσης θα εποπτεύονται από την ΤτΕ, θα διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο και θα πρέπει να είναι απολύτως συμβατές με όσα ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας, όπως και ο νόμος Κατσέλη για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

 

 

Πηγή: www.ethnos.gr