Παράταση μέχρι τις 15 Απριλίου της εξαγοράς δανείων για πρώτη κατοικία

  • 0

Παράταση μέχρι τις 15 Απριλίου της εξαγοράς δανείων για πρώτη κατοικία

Tags : 

red-loan-focus-377x196Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο 4371/2016 δόθηκε παράταση στην πώληση των κόκκινων δανείων που αφορούν καταναλωτικά δάνεια, δάνεια με υποθήκη πρώτης κατοικίας και πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

(ΦΕΚ Α40 11.3.2016)

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4371 – Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Αποδήμων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για συνεργασία σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις .

Άρθρο δεύτερο

Ρυθμίσεις θεμάτων περί μη εξυπηρετούμενων δανείων – τροποποιήσεων διατάξεων του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

  1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου τρίτου του Ν. 4366/2016 (Α΄ 18) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις, τις συμβάσεις με υποθήκη ή με προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια με εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, μέχρι την 15η Απριλίου 2016».

 

 

Πηγή: www.taxheaven.gr