Παραμένει το χάσμα για τα «κόκκινα» δάνεια

  • 0

Παραμένει το χάσμα για τα «κόκκινα» δάνεια

Tags : 

keysa-620x250-308wkcrqul023d1p52p2q2Απόσταση χωρίζει Αθήνα και δανειστές τόσο στο θέμα των «κόκκινων» δανείων όσο και στο ζήτημα του ΑΔΜΗΕ (κυρίως στο θέμα του μάνατζμεντ), καθώς η χθεσινή συνάντηση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Γ. Σταθάκη και Ευκλ. Τσακαλώτου, με τους επικεφαλής των δανειστών απέβη άκαρπη. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν συναντήσεις από νωρίς το πρωί, σε μια προσπάθεια να υπάρξουν σαφή σημάδια σύγκλισης μέχρι αύριο. Αλλωστε, κανονικά αύριο θα έπρεπε να είχε κλείσει η συμφωνία, αλλά, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο δείχνει δύσκολο, θα πρέπει τουλάχιστον να διαφαίνεται επίτευξη συμφωνίας τις επόμενες ημέρες.

Ως γραμμή άμυνας στην απόσταση που χωρίζει την κυβέρνηση με τους πιστωτές στο θέμα των «κόκκινων» δανείων επιδιώκεται να λειτουργήσει το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) και το οποίο αντιπροτείνει, σε σχέση με την πρόταση του υπουργείου Οικονομίας, τη δημιουργία εταιρειών για τη διαχείριση των στεγαστικών δανείων. Την ίδια ώρα, οι θεσμοί ζητούν την πώληση όλων των κατηγοριών δανείων, ακόμα και των στεγαστικών, με πιθανή εξαίρεση εκείνων της πρώτης κατοικίας.

Στο σκέλος των επιχειρηματικών δανείων, η ΤτΕ προτείνει να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα πώλησης των μεγάλων χαρτοφυλακίων χωρίς περιορισμούς, προβάλλοντας τα πλεονεκτήματα μιας πιο ενεργής διαχείρισης, μέσα και από τη συμμετοχή αυτών των επενδυτικών κεφαλαίων στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών των οποίων τα δάνεια θα αγοράσουν. Να σημειωθεί ότι το σχέδιο του υπουργείου Οικονομίας προτείνει να εξαιρεθούν από την πώληση τα επιχειρηματικά δάνεια κάτω του 1 εκατ. ευρώ, που έχουν λάβει μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, ενώ οι δανειστές θέλουν να πωλούνται όλα τα επιχειρηματικά δάνεια.

Επίσης, διαφορά ανάμεσα στα σχέδια του υπουργείου Οικονομίας και της ΤτΕ υπάρχει και ως προς το θέμα του τόπου εγκατάστασης των μη τραπεζικών ιδρυμάτων που θα εξαγοράζουν ή θα διαχειρίζονται τα «κόκκινα» δάνεια. Η πρόταση του υπουργείου προβλέπει ότι οι εν λόγω φορείς ακόμα κι αν έχουν έδρα εκτός Ελλάδος –αλλά εντός Ε.Ε.– θα πρέπει να έχουν συστήσει θυγατρικές στην Ελλάδα. Η εναλλακτική πρόταση της ΤτΕ δεν προβλέπει την κατ’ ανάγκη σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση έχει προτείνει επίσης η αδειοδότηση των εν λόγω εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων να συνοδεύεται από αναλυτικό μετοχολόγιο, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να συστήσει ή να συμμετάσχει σε τέτοια εταιρεία κάποιος επιχειρηματίας-μεγαλοοφειλέτης. Υπενθυμίζεται ότι το πλαίσιο αδειοδότησης και εποπτείας των μη τραπεζικών ιδρυμάτων που θα διαχειρίζονται ή/και θα εξαγοράζουν μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα πρέπει να νομοθετηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες, προκειμένου να ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2016.

Αμεσης προτεραιότητας, εξάλλου, είναι και η έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας που απαιτείται για την ενεργοποίηση επίσης από την αρχή του νέου έτους των νέων, αυστηρότερων διατάξεων του νόμου 3869/2010 (νόμος Κατσέλη) που θεσπίστηκαν τον Νοέμβριο. Οι αποφάσεις που πρέπει να εκδοθούν και περιλαμβάνονται στα προαπαιτούμενα είναι οι ακόλουθες:

α) Εκδοση υπουργικής απόφασης από τους υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών στην οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια προσδιορισμού τους ύψους της συνεισφοράς του Δημοσίου και της ελάχιστης συνεισφοράς του οφειλέτη. Υπενθυμίζεται ότι το Δημόσιο θα μπορεί να καλύπτει για το 2016 μερικώς το ποσό της μηνιαίας δόσης που δεν μπορούν να καταβάλλουν οι οφειλέτες της κατηγορίας εκείνης που θεωρούνται ότι ανήκουν στις πλέον ευάλωτες οικονομικά ομάδες. β) Εκδοση απόφασης από την ΤτΕ με την οποία θα ορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της μέγιστης ικανότητας αποπληρωμής του οφειλέτη και τον προσδιορισμό του ποσού που θα ελάμβαναν οι πιστωτές σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης της κύριας κατοικίας, καθώς και για τον προσδιορισμό της ενδεχόμενης ζημίας των πιστωτών.

ΕΣΠΑ

Τα θέματα της ενίσχυσης της διαφάνειας στο σύστημα διαχείρισης του ΕΣΠΑ, ώστε να περιοριστούν τα φαινόμενα απάτης και διαφθοράς, σε συνδυασμό με την απλοποίηση των διαδικασιών για την αποφυγή των καθυστερήσεων στα θέματα των δικαστικών αποφάσεων για τις απαλλοτριώσεις, αποτέλεσαν το αντικείμενο των συζητήσεων μεταξύ του υφυπουργού Οικονομίας Αλ. Χαρίτση και των πιστωτών. Η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί για την κατάθεση στις αρχές του επόμενου χρόνου νέου νόμου για την ίδρυση γενικής γραμματείας για τη ψηφιακή σύγκλιση, αλλά και για τη σύσταση διυπουργικής επιτροπής που θα συντονίζει την επίλυση των προβλημάτων του ΕΣΠΑ. Στα προαπαιτούμενα είναι η κατάθεση αναλυτικού χρονοδιαγράμματος για την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων, αλλά και η πορεία υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, που σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε θα επικυρωθεί με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: www.kathimerini.gr