Πρωταθλητές στα κόκκινα δάνεια κατασκευές και ακίνητα

  • 0

Πρωταθλητές στα κόκκινα δάνεια κατασκευές και ακίνητα

Tags : 

images1485Πρωταγωνιστές στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν οι κλάδοι των κατασκευών και της ανάπτυξης ακινήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στο συνέδριο 11ο RED Business Forum ο υποδιοικητής της τράπεζας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα, οι δύο αυτοί τομείς συνδέονται με μη εξυπηρετούμενο δανεισμό της τάξης των 13 δισ. ευρώ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 54% της συνολικής αξίας, που διαμορφώνεται σε 24 δισ. ευρώ, των χορηγήσεων που έχουν λάβει οι εταιρείες των συγκεκριμένων κλάδων (στοιχεία τέλους 2015).

Η συστημική απειλή των κόκκινων δανείων σε ακίνητα και κατασκευές γίνεται αντιληπτή, εάν ληφθεί υπόψη ότι οι συνολικές χορηγήσεις προς τους δύο αυτούς κλάδους αντιστοιχούν σε 16% του συνόλου της τραπεζικής χρηματοδότησης.

Από τα δάνεια, που συνδέονται με εταιρείες κατασκευών ή ανάπτυξης ακινήτων (το 1/3 αυτών αναλογικά):

– Θεωρούνται ως αβέβαιης είσπραξης. Εξυπηρετούνται, δηλαδή, κανονικά μέχρι στιγμής, ωστόσο εκτιμάται από τις τράπεζες ότι έχουν αυξημένες πιθανότητες να εμφανίσουν πρόβλημα άμεσα (δάνεια αβέβαιης είσπραξης)

– Βρίσκονται σε καθυστέρηση

– Έχουν καταγγελθεί

Επίσης, το 75% των χορηγήσεων προς εταιρείες κατασκευής ή ανάπτυξης/διαχείρισης ακινήτων αφορά δάνεια αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ για περίπου 4.000 εταιρείες. Σύμφωνα με τον κ. Μητράκο, οι εταιρείες αυτές φαίνεται να εμφανίζουν καλύτερη συμπεριφορά ως προς την εξυπηρέτηση των δανειακών τους υποχρεώσεων συγκριτικά με εκείνες που έχουν έκθεση σε δανεισμό μικρότερου ύψους. Οι μικρότερες δηλαδή εταιρείες είναι περισσότερο ευάλωτες, ενώ είναι περιορισμένος ο αριθμός των επιχειρήσεων με μεγάλα ανοίγματα σε δύο ή περισσότερες τράπεζες, κάτι που καθιστά ευκολότερη τη συμφωνία μεταξύ τραπεζών και εταιρειών για την υλοποίηση βιώσιμων αναδιαρθρώσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, τράπεζες και  εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει σε ρυθμίσεις για χορηγήσεις της τάξης των 4 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ένα σημαντικό τμήμα αυτών εμφανίζει, εκ νέου, πρόβλημα κα στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες έχουν σχηματίζει προβλέψεις της τάξης των 6 δισ. ευρώ.

Η «βόμβα” των κόκκινων δανείων

Η διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών αποτελεί τη δυσκολότερη άσκηση για την αγορά και τις τράπεζες. Ενδεικτικά, τον Δεκέμβριο του 2015, το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση στην Ελλάδα ανήλθε σε περίπου 36% (από 4,5% το 2007), που είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μετά από εκείνο της Κύπρου, περίπου 39%) και περίπου εξαπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

«Αν λάβουμε υπόψη στην περίμετρο των προβληματικών δανείων και τα ανοίγματα αβέβαιης είσπραξης (εμφανίζουν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών ή είναι μεν ενήμερα αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι ο οφειλέτης ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις ), τότε το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανέρχεται σε περίπου 44% ή 108 δισ. ευρώ» σημείωσε ο κ.Μητράκος.

Μειώθηκαν περαιτέρω οι τιμές των διαμερισμάτων

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι τιμές και τα ενοίκια σε κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα υποχώρησαν το 2015, με την καθοδική πορεία να συνεχίζεται και το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Συγκεκριμένα, για το 2015, οι τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 5,0%, έναντι μείωσης κατά 7,5% το 2014. Σωρευτικά, οι τιμές των διαμερισμάτων, σε ονομαστικούς όρους, μειώθηκαν κατά 41,3% από το 2008 (μέσο επίπεδο) έως το α΄ τρίμηνο του 2016 (-44,3% σε πραγματικούς όρους).

Όσον αφορά τον κλάδο των επαγγελματικών ακινήτων, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία που συλλέγονται στην Τράπεζα της Ελλάδος από τις Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας (ΑΕΕΑΠ) και τα πιστωτικά ιδρύματα, το 2015 οι αγοραίες αξίες των γραφειακών χώρων υψηλών προδιαγραφών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ οι αντίστοιχες τιμές καταστημάτων παρουσίασαν μείωση περίπου 3,5% για το σύνολο της χώρας.

Συνολικά από το 2010 έως το τέλος του 2015 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι ονομαστικές αξίες των γραφειακών χώρων και των καταστημάτων υψηλών προδιαγραφών για το σύνολο της χώρας υποχώρησαν περίπου κατά 30%.

 

Πηγή: www.capital.gr