Πως τα κόκκινα δάνεια αλλάζουν πλήρως τον επιχειρηματικό και δημογραφικό χάρτη

  • 0

Πως τα κόκκινα δάνεια αλλάζουν πλήρως τον επιχειρηματικό και δημογραφικό χάρτη

Tags : 

1803178Σε πλήρη αλλαγή του επιχειρηματικού και δημογραφικού χάρτη της χώρας, θα οδηγήσει μέσα στα επόμενα χρόνια η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων στη βάση του θεσμικού πλαισίου που προβλέπει διαχείριση, αλλά και πωλήσεις δανείων σε funds.
Αν και το εγχείρημα είναι μακρόπνοου ορίζοντα – υπολογίζεται δεκαετούς -, οι αλλαγές θα ξεκινήσουν να φαίνονται από την ερχόμενη χρονιά και θα έχουν συντελεσθεί μέσα στην επόμενη πενταετία, αλλάζοντας τα δεδομένα τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τους ιδιώτες. 

Οι ριζικές αλλαγές που επέρχονται σκιαγραφούνται από τον στόχο που τίθεται στις τράπεζες για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τους, ύψους 110 δις. ευρώ, μέσα στην προσεχή τριετία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Capital.gr, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών έχουν φτάσει σήμερα στο 52% του συνόλου των δανείων τους και ο στόχος που τίθεται είναι να μειωθούν στο 27% μέχρι τα τέλη του 2019.

Μετασχηματισμένα στην οικονομική πραγματικότητα, τα ανωτέρω ποσοστά προδιαγράφουν ένα εντελώς νέο επιχειρηματικό τοπίο, αλλά και νέες συνθήκες διαβίωσης για τους ιδιώτες δανειολήπτες.

Αρχής γενομένης από τις επιχειρήσεις, οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι σε πέντε χρόνια από σήμερα, η αγορά θα απαρτίζεται από πολύ μεγαλύτερα σχήματα στα οποία τον κύριο λόγο θα έχουν οι ξένοι, ως χρηματοδότες, μέτοχοι και μάνατζερς. Αυτή θα είναι η φυσική εξέλιξη των αναδιαρθρώσεων των επιχειρήσεων που θα κριθούν βιώσιμες και οι οποίες θα απαιτήσουν τόσο τα «φρέσκα» κεφάλαια των ξένων επενδυτών, όσο και τις επαφές και την τεχνογνωσία τους προκειμένου οι ελληνικές – σήμερα – επιχειρήσεις να αποκτήσουν μέγεθος που να μπορεί να σταθεί στον διεθνή ανταγωνισμό.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη μελέτη της McKinsey για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια (επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ και με μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα άνω των 10 εκατ. ευρώ), την οποία είχε παρουσιάσει το ΤΧΣ, προτεραιότητα δίνεται στην εξυγίανση 5 κλάδων της ελληνικής Οικονομίας.

Πρόκειται για δάνεια επιχειρήσεων, με συνολικό δανεισμό 7,5 δις. ευρώ, από τους τομείς του τουρισμού, των τροφίμων και ποτών, της υγείας και φαρμάκων, των μεταφορών και των ιχθυοκαλλιεργειών, στα οποία υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων για αναδιαρθρώσεις.

Τα συγκεκριμένα μεγάλα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια αποτελούν μέρος ενός υποσυνόλου δανείων που ανήκουν σε 21 επιχειρηματικούς κλάδους, αυξημένης σπουδαιότητας για την Οικονομία δεδομένων της συμβολής τους στην προστιθέμενη αξία του ΑΕΠ, της επίπτωσής τους στην απασχόληση και του χαρακτήρα τους (εξαγωγικού ή μη).

Σημειώνεται ότι η McKinsey έχει προτείνει την εφαρμογή μηχανισμού των τραπεζών για τις αναδιαρθρώσεις, στον οποίο εκτιμά ότι θα μπορούσαν να υπαχθούν 168 όμιλοι με 820 επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν περίπου 11 δις. ευρώ μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα επί συνολικής δανειακής έκθεσης περίπου 15 δις. ευρώ.

Οι αλλαγές στον δημογραφικό χάρτη της χώρας θα επέλθουν από τη διαχείριση των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων, στα οποία το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των τραπεζών ανέρχεται σε 39,8% και 55,4% αντίστοιχα.

Δεδομένου ότι ο δανειολήπτης στεγαστικού δανείου (ή και καταναλωτικού με εμπράγματες εξασφαλίσεις) στην Ελλάδα δεσμεύεται για την αποπληρωμή του δανείου με το σύνολο της περιουσίας του, η αδυναμία αποπληρωμής θα οδηγήσει σε ρυθμίσεις με τις τράπεζες, αλλά κυρίως με τα funds, οι οποίες θα προβλέπουν μετεγκατάσταση δανειοληπτών σε μικρότερα σπίτια και σε φθηνότερες περιοχές προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε χαμηλότερες δόσεις για την αποπληρωμή του δανείου τους.

Η εξέλιξη αυτή θα αλλάξει το τοπίο στις αστικές περιοχές, εντείνοντας και την εσωτερική μετανάστευση προς την περιφέρεια, ενώ σε συνδυασμό με την μετανάστευση Ελλήνων προς το εξωτερικό και την εισροή μεταναστών στη χώρα, θα αλλάξουν σύντομα τον δημογραφικό χάρτη.

 

 

Πηγή: www.capital.gr