Σε μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 10 δισ. στοχεύουν οι τράπεζες

  • 0

Σε μείωση των «κόκκινων» δανείων κατά 10 δισ. στοχεύουν οι τράπεζες

Tags : 

1299679937_downturn_fullΚατά ποσό που θα κινηθεί στα 10 δισ. ευρώ, αναμένεται να μειώσουν οι τράπεζες τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους στην τριετία 2016 – 2018.

Ο στόχος ανά τράπεζα κινείται στα 2 – 3 δισ. ευρώ στην τριετία, καθώς σε αυτή τη φάση πρέπει να κριθεί η επίπτωση των δημοσιονομικών μέτρων, και δη της υπερφορολόγησης, στην ικανότητα αποπληρωμής δανείων από νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Απομένει δε να αποδειχθεί στην πράξη, η εφαρμογή και η αποτελεσματικότητα των νέων δυνατοτήτων που παρέχει στις τράπεζες το θεσμικό πλαίσιο για τα «κόκκινα» δάνεια.

Οι δύο ανωτέρω παράμετροι θα κρίνουν την αναπροσαρμογή των στόχων των τραπεζών στην πορεία, ειδικά μάλιστα από τη στιγμή που στο «κάδρο» θα μπουν και οι πωλήσεις δανείων. Η επιλογή αυτή δεν ενδιαφέρει για φέτος τις τράπεζες, οι οποίες θα ακολουθήσουν τις λύσεις των μακροπρόθεσμων ρυθμίσεων και των διαγραφών δανείων, καθώς επίσης και τις επιλεκτικές συμπράξεις με ξένους εξειδικευμένους οίκους για τη διαχείριση δανείων.

Σημειώνεται ότι τον Δεκέμβριο του 2015, το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση στην Ελλάδα ανήλθε σε περίπου 36% (από 4,5% το 2007), που είναι το δεύτερο υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (μετά από εκείνο της Κύπρου, περίπου 39%) και περίπου εξαπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αν συμπεριληφθούν στην περίμετρο των προβληματικών δανείων και τα ανοίγματα αβέβαιης είσπραξης (δηλαδή δάνεια που εμφανίζουν καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών ή είναι μεν ενήμερα αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι ο οφειλέτης ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εκπληρώσει τις δανειακές του υποχρεώσεις), τότε το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων «ανοιγμάτων» των τραπεζών ανέρχεται σε περίπου 44% ή 108 δισ. ευρώ.

Οι τράπεζες εκτιμούν ότι είναι πολύ δύσκολη η «θεραπεία» των μη εξυπηρετούμενων «ανοιγμάτων» (NPEs), σαφώς δυσκολότερη από τη «θεραπεία» των NPLs, τα οποία λογίζονται «θεραπευμένα» άπαξ και μπουν σε καθεστώς ρύθμισης. Όπως εκτιμούν, ένα μη εξυπηρετούμενο «άνοιγμα» σε επιχειρηματικό δάνειο χρειάζεται τουλάχιστον 1 – 2 χρόνια για να «θεραπευθεί», ενώ στον 1 χρόνο υπολογίζεται το απαιτούμενο διάστημα για τη «θεραπεία» ενός καταναλωτικού «ανοίγματος».

Κατευθυντήριες γραμμές στις τράπεζες για το πώς θα αντιμετωπίσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα δανείων ιδιωτών, θα δώσει ο επικείμενος βελτιωμένος Κώδικας Δεοντολογίας. Παράλληλα, μέχρι το τέλος Ιουνίου αναμένεται η επικαιροποίηση της μελέτης που είχε κάνει το ΤΧΣ τον περασμένο Οκτώβριο σχετικά με τα προβλήματα και τον ενδεικνυόμενο τρόπο αντιμετώπισης των «κόκκινων» δανείων λιανικής τραπεζικής.

Σε επίπεδο διαχείρισης των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων, «εργαλείο» για τις τράπεζες θα αποτελέσει η μελέτη που εκπόνησε η McKinsey για λογαριασμό του ΤΧΣ. Η μελέτη αυτή φέρνει στο προσκήνιο μη εξυπηρετούμενα δάνεια 4,5 δισ. ευρώ από 5 κλάδους της Οικονομίας.

Πρόκειται για δάνεια επιχειρήσεων, με συνολικό δανεισμό 7,5 δισ. ευρώ, από τους τομείς του τουρισμού, των τροφίμων και ποτών, της υγείας και φαρμάκων, των μεταφορών και των ιχθυοκαλλιεργειών, στα οποία υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων για αναδιαρθρώσεις.

Τα συγκεκριμένα μεγάλα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια αποτελούν μέρος ενός υποσυνόλου δανείων που ανήκουν σε 21 επιχειρηματικούς κλάδους, αυξημένης σπουδαιότητας για την Οικονομία, δεδομένης της συμβολής τους στην προστιθέμενη αξία του ΑΕΠ, της επίπτωσής τους στην απασχόληση και του χαρακτήρα τους (εξαγωγικού ή μη).

Ευρύτερα, βάσει της μελέτης της McKinsey, 168 όμιλοι με 820 επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν περίπου 11 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα επί συνολικής δανειακής έκθεσης περίπου 15 δισ. ευρώ, θα μπορούσαν να υπαχθούν στο εύρος εφαρμογής του μηχανισμού των τραπεζών που προτείνεται για τις αναδιαρθρώσεις.

 

 

Πηγή: www.capital.gr