Στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια αγροτικοί συνεταιρισμοί και εταιρίες

  • 0

Στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια αγροτικοί συνεταιρισμοί και εταιρίες

Tags : 

Στις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα «κόκκινα» δάνεια των αγροτών υπάγονται και τα νομικά πρόσωπα όπως είναι οι Αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι αγροτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες με την προϋπόθεση οτι έχουν αποδεδειγμένα ως κύρια δραστηριότητα την άσκηση γεωργικών εργασιών. Αυτό έκρινε η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου με την υπ´ αριθμόν 11/2017 απόφαση της.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου ότι οι ευνοϊκές ρυθμίσεις υπέρ των αγροτών (ψηφίστηκαν με νόμο το 2004) καταλαμβάνουν και τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, καθώς αποσκοπούν «στην προσέλκυση και ενίσχυση νέων κυρίως στην συστηματική εκμετάλλευση γεωργικών καλλιεργειών».

Στην απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου επισημαίνεται πως η ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση καταλαμβάνει και τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες, Αγροτικούς Συνετισμούς, κ.λπ.) που ασκούν αγροτική δραστηριότητα, υπό τρεις προϋποθέσεις. Πρώτον, τα νομικά πρόσωπα να έχουν συσταθεί από πρόσωπα που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, δεύτερον, η κύρια δραστηριότητά  τους να «συνίσταται πράγματι στην άσκηση γεωργικών εργασιών, σχετικών με   συγκεκριμένη αγροτική εκμετάλλευση, από την οποία αντλούν τα εισοδήματά τους» και, τρίτον, για την σύσταση τους να έχουν  τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως αυτές προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου η ευνοϊκή αυτή ρύθμιση, καταλαμβάνει και τους δανειολήπτες εκείνους που δεν είναι πλέον αγρότες («έχουν απολέσει την ιδιότητα του αγρότη»).

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την ευνοϊκή ρύθμιση που ψηφίστηκε το 2004 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια, πιστώσεις, συμβάσεις εκείνων των φυσικών προσώπων  που είναι αγρότες κατά κύριο επάγγελμα, δεν μπορούν να υπερβαίνουν το διπλάσιο του ληφθέντος δανείου, σύμβασης, πίστωσης ενώ όταν για τα δάνεια που χορηγήθηκαν πριν το 1990 και δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ανεύρεση του κεφαλαίου (δανείου) που χορηγήθηκε, τότε το συνολικό οφειλή δεν  μπορεί να υπερβαίνει το 150% της αρχικης οφειλής.