Στο 1 τρισ. ευρώ τα «κόκκινα δάνεια» στην Ευρωζώνη

  • 0

Στο 1 τρισ. ευρώ τα «κόκκινα δάνεια» στην Ευρωζώνη

Tags : 

images 3«Σήμα κινδύνου» για το «βουνό» των επισφαλών δανείων, που σκιάζει τις προοπτικές της ανάκαμψης της Ευρωζώνης, εξέπεμψε το ΔΝΤ. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε χθες το Ταμείο, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τράπεζες της Ευρωζώνης έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με το 2009 και στο τέλος του 2014 άγγιζαν το 1 τρισ. ευρώ, αφού ανήλθαν στα 932 δισ. ευρώ ή 9,4% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης.

Σε ελάχιστες χώρες, μεταξύ των οποίων η Εσθονία και η Γερμανία, παρατηρείται μείωση του ποσοστού των κόκκινων δανείων επί του συνόλου του ενεργητικού σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα μετά την χρηματοοικονομική κρίση. Αντίθετα, στον νότο της Ευρωζώνης παρατηρούνται εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επισφαλειών, με «πρωταγωνιστές» την Κύπρο (40%) και την Ελλάδα (35%). Στην Ιρλανδία και την Ισπανία τα «κόκκινα δάνεια» άρχισαν να μειώνονται από το περασμένο έτος. Το Ταμείο προτείνει σειρά μέτρων για τη διαχείριση του προβλήματος, όπως το να ενθαρρυνθούν οι τράπεζες να διαγράφουν ή να αναδιαρθρώνουν προβληματικά δάνεια, μεταρρυθμίσεις στο ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διεκδίκηση των οφειλομένων και τις πτωχευτικές διαδικασίες, και πρωτοβουλίες για να αναπτυχθεί η αγορά προβληματικών στοιχείων ενεργητικού (distressed debt markets).

Πηγή: imerisia.gr