Στόχος για τα funds από σήμερα «κόκκινα» δάνεια 56 δισ. ευρώ

  • 0

Στόχος για τα funds από σήμερα «κόκκινα» δάνεια 56 δισ. ευρώ

Tags : 

plaisioΕπιδιώκεται η ταχύτερη διευθέτηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που εκτιμώνται σε 107 δις. Ευρώ. Εν δυνάμει αγορά και στόχος για τα funds αποτελούν από σήμερα «κόκκινα» δάνεια συνολικού ύψους 56 δισ. ευρώ.

Εκτός απρόοπτου, εντός της ημέρας, ψηφίζονται από τη Βουλή οι διατάξεις που ρυθμίζουν το πλαίσιο της διαχείρισης και μεταβίβασης απαιτήσεων μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 90 ημερών. Σύμφωνα με τα τρία σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου απελευθερώνονται οι αγοραπωλησίες για για τα «κόκκινα» δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους και έχουν κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. ευρώ και εκείνα που δόθηκαν χωρίς να υποθηκευτεί η πρώτη κατοικία αλλά η εξοχική ή άλλη στέγη.

Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων των μεγάλων επιχειρήσεων εκτιμάται σε 40 δισ. ευρώ και για τα στεγαστικά όχι πρώτης κατοικίας υπολογίζεται σε 16 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, το νέο πλαίσιο προβλέπει ότι τα πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν να αναθέτουν ή να πωλούν τις συμβάσεις των «κόκκινων» δανείων σε ειδικές εταιρίες, οι οποίες με τη σειρά τους θα προτείνουν ακόμη και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις στους δανειολήπτες.

Εντος 12 μηνών

Οι δανειολήπτες και οι εγγυητές δεν θα αιφνιδιάζονται πριν πωληθεί το «κόκκινο» δάνειο τους καθώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, θα ειδοποιούνται εντός 12 μηνών πριν την μεταβίβαση με εξώδικη πρόσκληση να προχωρήσουν σε διακανονισμό.

Με τις διατάξεις επιδιώκεται η ταχύτερη διευθέτηση των «κόκκινων» δανείων, που εκτιμώνται σε 107 δισ. ευρώ επί συνόλου 212 δισ. ευρώ, καθώς οι τράπεζες προκειμένου να καθαρίσουν τα προβληματικά χαρτοφυλάκια τους θα μπορούν να τα διαθέτουν έναντι χαμηλότερης από την πραγματική τους αξίας σε Εταιρίες Διαχείρισης και Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια (ΕΔΑΜΕΔ και ΕΜΑΜΕΔ). Οι τελευταίες, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, θα μπορούν να κάνουν ευνοϊκότερες προτάσεις ρύθμισης στους δανειολήπτες σε σχέση με τα πιστωτικά ιδρύματα λόγω της διαφοράς της τιμής απόκτησης των «κόκκινων» δανείων. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι εταιρίες αυτές θα μπορούν ακόμη και να χορηγούν δάνεια ή πιστώσεις σε δανειολήπτες των οποίων τα δάνεια έχουν εξαγοράσει με αποκλειστικό σκοπό την αναχρηματοδότηση τους.

Τα υπουργεία Οικονομικών και Οικονομίας προτείνουν προς ψήφιση σειρά αυστηρών όρων και προϋποθέσεων δράσης των funds αλλά και δικλείδες ασφαλείας για τους οφειλέτες. Είναι ενδεικτικό ότι οι εταιρίες υποχρεωτικά θα κάνουν προτάσεις διευθέτησης των ληξιπρόθεσμων δανείων σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας και ο νόμος Κατσέλη που προστατεύει τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Νομιμοποιούνται βέβαια να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των απαιτήσεων. Επίσης οι ειδικές εταιρίες μπορούν να ζητούν από τις τράπεζες την άρση του τραπεζικού απορρήτου των οφειλετών. Επιπλέον μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου του 2016 εξαιρούνται από τις αγοραπωλησίες οι μη εξυπηρετούμενες καταναλωτικές δανειακές συμβάσεις και πιστώσεις, οι δανειακές συμβάσεις με υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και οι πιστώσεις προς μικρές επιχειρήσεις (με αριθμό εργαζομένων έως 50 άτομα και κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ) και μεσαίες εταιρίες (με απασχολούμενους που δεν ξεπερνούν τα 250 άτομα και κύκλο εργασιών χαμηλότερο από 50 εκατ. ευρώ) καθώς και τα δάνεια με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Για αυτές τις κατηγορίες θα θεσπιστεί κατάλληλο εφαρμοστικό πλαίσιο.

Υπο την εποπτεία της ΤτΕ

Η νέα αγορά θα εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδας. Σύμφωνα με τους κανόνες που προβλέπονται στο νομοσχέδιο, οι τράπεζες θα μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων στις ΕΔΑΜΕΔ. Επίσης, οι τράπεζες θα μπορούν να πωλούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε ΕΜΑΜΕΔ όπως και οι τελευταίες έχουν τη δυνατότητα να τα μεταπωλούν σε τράπεζες και άλλες παρόμοιες με εκείνες εταιρίες.

Με το νομοσχέδιο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις αδειοδότησης, λειτουργίας και δραστηριοποίησης των ΕΔΑΜΕΔ και ΕΜΑΔΕΔ. Θα πρέπει να έχουν ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, υποκατάστημα στη χώρα μας, να λαμβάνουν ειδική άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδας και να υποβάλλουν σωρεία δικαιολογητικών, ακόμη και στοιχεία των μετόχων και συμβούλων προκειμένου να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους.

«Μέτοχοι και τράπεζες»

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος με χθεσινές του δηλώσεις και λαμβάνοντας υπόψη του τη διεθνή πρακτική πρόβλεψε ότι «οι εταιρίες ΔΑΜΕΔ και ΜΑΔΕΔ θα συγκροτηθούν, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, με μετόχους και τις τράπεζες». Ο ίδιος βλέπει ως θετικό το γεγονός της δημιουργίας αυτής της αγοράς, ενώ ζήτησε στην αξιολόγηση των δανείων να συμμετέχουν και εκπρόσωποι των επιμελητηρίων προκειμένου να διακρίνουν ως άνθρωποι της αγοράς τα επιχειρηματικά σχήματα που μπορούν να καταστούν βιώσιμα.

Πηγή: www.imerisia.gr