Στόχος η μείωση κατά 41 δισ. το 2019 των «κόκκινων» δανείων

  • 0

Στόχος η μείωση κατά 41 δισ. το 2019 των «κόκκινων» δανείων

Tags : 

images6MQ7M221Ρυθμίσεις και όχι πωλήσεις είναι το μοντέλο που προωθεί η Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να επιτευχθεί μία ορθολογικότερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση των 108,6 δισ. ευρώ, ποσό ρεκόρ στο οποίο έφτασαν το πρώτο τρίμηνο φέτος τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ)- δηλαδή τα δάνεια που είναι σε καθυστέρηση πάνω από 30 μέρες- και τα οποία αντιπροσωπεύουν το 45% των δανειακών χαρτοφυλακίων των τραπεζών.

Ωστόσο η ΤτΕ έχει θέσει έναν εξαιρετικά φιλόδοξο στόχο, ο οποίος προβλέπει ότι το 2019 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά 40% ή 41 δισ. ευρώ. Ο στόχος είναι εφικτός, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας από το 2017 -όπως προβλέπει το πρόγραμμα- και κατ΄ επέκταση επιστροφή σε κερδοφορία σημαντικού μέρους των επιχειρήσεων.

Την ίδια στιγμή, θα πρέπει να προωθηθεί άμεσα, γρήγορα και αποτελεσματικά το εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τη χθεσινή ομιλία του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής. Οι στόχοι που κατέθεσαν οι τράπεζες, προβλέπουν ότι μόλις το 5% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (5,43 δις ευρώ) θα πωληθεί ενώ θα ρευστοποιηθούν εξασφαλίσεις για μη εξυπηρετούμενες πιστοδοτήσεις που δεν ξεπερνούν το 7% του συνόλου (περίπου 7,6 δισ.)

Οι βασικές προτεραιότητες που προωθεί η ΤτΕ κατά την αξιολόγηση και έγκριση των στρατηγικών που υποβάλλουν οι τράπεζες για τη μείωση των ΜΕΑ είναι:

• Η αποφυγή βραχυπρόθεσμων λύσεων ρύθμισης οφειλών και η παροχή μακροπρόθεσμα βιώσιμων λύσεων ή λύσεων οριστικής διευθέτησης.

• Η συντονισμένη αντιμετώπιση κοινών πιστούχων με καθυστερούμενες οφειλές σε περισσότερες τράπεζες.

• Η αναδιάρθρωση των υπερχρεωμένων βιώσιμων επιχειρήσεων με νέο επιχειρηματικό σχεδιασμό και, αν χρειαστεί, νέα διοίκηση, παράλληλα με την αναδιάρθρωση του δανείου.

• Η ενεργητική αξιοποίηση του υπάρχοντος επιπέδου προβλέψεων και εξασφαλίσεων για την οριστική ελάφρυνση του ισολογισμού των τραπεζών από προβληματικά στοιχεία.

• Η ανάπτυξη εντός των τραπεζών νέων μεθόδων οργάνωσης και διαδικασιών, για την αντικειμενική και διαφανή επιλογή λύσεων ρύθμισης οφειλών.

Εν κατακλείδι το μέγεθος των ΜΕΑ αποτελεί μακροπρόθεσμα το κρισιμότερο ζήτημα τόσο για το τραπεζικό σύστημα όσο και για την πραγματική οικονομία. Όμως, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να αποτελέσει και καταλύτη προσέλκυσης επενδυτικών κεφαλαίων και θεραπείας νοσηρών καταστάσεων που εμπόδιζαν την παραγωγική αναδιάρθρωση και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Βασικές προϋποθέσεις για επιστροφή σε διατηρήσιμη ανάπτυξη είναι:

1ον: Εμπέδωση της εμπιστοσύνης και ενίσχυση της εκτίμησης ότι η ελληνική οικονομία έχει επανέλθει στην κανονικότητα.

2ον: Αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας.

3ον: Αντιμετώπιση του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων.

 

 

 

Πηγή: www.imerisia.gr