Τα δύο «βέτο» των τραπεζών για τα κόκκινα δάνεια

  • 0

Τα δύο «βέτο» των τραπεζών για τα κόκκινα δάνεια

Tags : 

conditionsΤο δικαίωμα «άρνησης» της ρύθμισης των δανείων και τι θα ισχύσει για μικρές επιχειρήσεις και επαγγελματίες. Πώς θα επιβάλλεται αναγκαστική διαχείριση στους «μεγάλους». Τι προβλέπει το σχέδιο νόμου που στάλθηκε στην τρόικα.

Τον πρώτο αλλά και τον τελευταίο λόγο για το αν μια επιχείρηση θα μπορέσει εν τέλει να ενταχθεί στη ρύθμιση του υπουργείου Ανάπτυξης για τα λεγόμενα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια θα έχουν οι τράπεζες.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η διαγραφή και η ρύθμιση των δανείων, για τις μικρές επιχειρήσεις με τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ, είναι στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών οι οποίες μπορούν να προχωρήσουν σε διαφορετική ρύθμιση από αυτήν που επιθυμεί η εταιρεία ή και να αρνηθεί συνολικά τη διαγραφή ή και τη ρύθμιση.

Πρακτικά οι τράπεζες κρατάνε το κλειδί της ρύθμισης και για τις μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους δικαστικά, εφόσον συναινούν πιστωτές (περιλαμβάνονται και οι τράπεζες) που εκπροσωπούν τουλάχιστον 50,1% του συνόλου των απαιτήσεών τους.

Ισχυρός είναι και ο λόγος των τραπεζών στην περίπτωση της αίτησης υπαγωγής στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης, η οποία υποβάλλεται από πιστωτή ή πιστωτές του οφειλέτη, όπου περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των υποχρεώσεων.

Αυτό προβλέπεται μεταξύ των άλλων στο προσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, η κατάθεση του οποίου στη Βουλή αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες, αν όχι ώρες. Μέσω της συγκεκριμένης ρύθμισης η κυβέρνηση επιδιώκει να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της για την αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους των επιχειρήσεων ώστε να απεγκλωβιστούν από τη μέγκενη της οικονομικής δυσπραγίας αρκετές χιλιάδες εταιρείες, να τους δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία και να διασωθούν θέσεις απασχόλησης.

Σύμφωνα με το αισιόδοξο σενάριο, περισσότερες από 170.000 επιχειρήσεις (μικρές και μεγάλες), που πληρούν τα κριτήρια της ρύθμισης, θα μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτή (αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί κι από τον αν θα κριθούν βιώσιμες από τις τράπεζες) προκειμένου να ρυθμιστούν δάνεια και ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία συνολικού ύψους άνω των 75 δισ. ευρώ.

Από τα 75 δισ. τα 42 δισ. ευρώ αφορούν δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες, οφειλές 12 δισ. σε ασφαλιστικά ταμεία και 21 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιο (εφορία).

Σημειώνεται ότι το τελευταίο προσχέδιο εστάλη την περασμένη Παρασκευή στην τρόικα ενώ το έχουν στα χέρια τους και οι κοινοβουλευτικές ομάδες της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ, η Τράπεζα της Ελλάδας και το υπουργείο Οικονομικών για τις τελευταίες παρατηρήσεις και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και νέες αλλαγές ή προσθήκες.

Τα βασικά σημεία των ρυθμίσεων

Ρύθμιση χρεών μικρών επιχειρήσεων και επαγγελματιών

Μπορούν να υπαχθούν επιχειρήσεις και επαγγελματίες, με τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ, που έχουν αξιολογηθεί από τις τράπεζες ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν στις ρυθμισθείσες υποχρεώσεις. Για να ενταχθούν θα πρέπει επίσης να πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: να μην έχουν υποβάλει αίτηση για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3869/2010 (νόμος Κατσέλη) ή να έχουν εγκύρως παραιτηθεί από αυτήν, να μην έχουν λυθεί ούτε παύσει τις εργασίες τους και, εφόσον έχουν πτωχευτική ικανότητα, δεν έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής τους σε οποιαδήποτε από τις διαδικασίες του Πτωχευτικού Κώδικα ή να έχει υπάρξει έγκυρη παραίτηση από σχετική αίτηση, και δεν έχουν καταδικαστεί τελεσιδίκως για φοροδιαφυγή ή απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

Διαγραφή μπορούν να αιτηθούν επιχειρήσεις που είχαν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 οφειλές με τουλάχιστον 90 ημέρες καθυστέρηση, έστω και αν βρίσκονται σε ρύθμιση ή δεν είχαν φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα.

Επιλέξιμες διαγραφές είναι διαγραφές απαιτήσεων ως προς κεφάλαιο και τόκο, που ισούνται τουλάχιστον με το 50% των συνολικών απαιτήσεων του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη ή, εφόσον είναι μικρότερο, του ποσού που απαιτείται έτσι ώστε μετά τη διαγραφή το υπόλοιπο της απαίτησης του χρηματοδοτικού ιδρύματος κατά του οφειλέτη να μην υπερβαίνει το 75% της καθαρής περιουσιακής θέσης του και των συνοφειλετών του.

Επίσης ο οφειλέτης θα πρέπει να παρέχει πλήρη στοιχεία τυχόν ομοειδούς επιχείρησης που ξεκίνησε να λειτουργεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 και την οποία ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγός του, καθώς και πλήρη στοιχεία ακινήτων που τυχόν μεταβιβάστηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά.

Μετά τη συμφωνία με την τράπεζα για τη ρύθμιση ή τη διαγραφή μέρος του δανείου, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης της ληξιπρόθεσμης οφειλής του σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και των προστίμων που το βαρύνουν ίση με 20%.

Στην περίπτωση που ο οφειλέτης δεν πληρώσει δόσεις για χρονικό διάστημα αθροιστικά μεγαλύτερο των τριών μηνών ως προς οποιαδήποτε από τις ρυθμισθείσες οφειλές (τράπεζες, δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία), τότε οι οφειλές του αναβιώνουν και καθίστανται στο σύνολό τους ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

Έκτακτη διαδικασία ρύθμισης υποχρεώσεων εμπόρων (με δεσμευτική δύναμη για το σύνολο των πιστωτών)

Μεγαλύτερες επιχειρήσεις, δηλαδή για όσες έχουν τζίρο μεγαλύτερο των 2,5 εκατ. ευρώ, θα μπορούν να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους εφόσον συναινούν πιστωτές που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 50,1% του συνόλου των απαιτήσεών τους, στο οποίο περιλαμβάνεται τουλάχιστον 50,1% των εμπράγματων εξασφαλίσεων.

Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση της αίτησης είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Η ρύθμιση μπορεί να προβλέπει μετοχοποίηση απαιτήσεων, μείωση απαιτήσεων, παράταση χρόνου αποπληρωμής, κ.ά.

Επιχείρηση της οποίας οι υποχρεώσεις έχουν ρυθμιστεί βάσει συμφωνίας επικυρωμένης δικαιούται να υπαχθεί σε πρόγραμμα εξυπηρέτησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία σε 100 μηνιαίες δόσεις και να λάβει πρόσθετη διαγραφή των προσαυξήσεων και προστίμων που τη βαρύνουν κατά 20%.

Στην περίπτωση που λόγω του ύψους της οφειλής δεν μπορεί να ρυθμίσει τις οφειλές της προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, τότε εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση από το δικαστήριο, δικαιούται να ζητήσει κατά περίπτωση, τη διαγραφή ποσοστού 40% επί των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής που τη βαρύνουν και την τμηματική εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής της σε 100 μηνιαίες δόσεις.

Αίτηση υπαγωγής στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικανότητα, το οποίο βρίσκεται σε κατάσταση παύσης πληρωμών, μπορεί να υπάγεται στη διαδικασία ειδικής διαχείρισης.

Η αίτηση δεν υποβάλλεται από την επιχείρηση, αλλά από πιστωτή ή πιστωτές του οφειλέτη, στους οποίους περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα και οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το 40% του συνόλου των υποχρεώσεων με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του οφειλέτη ή και τα στοιχεία του πιστωτή ή των πιστωτών, το αργότερο μέχρι την 30ή Ιουνίου 2016.

Πηγή: euro2day.gr