Τα συν και πλην της «κακής τράπεζας» ως λύσης για τα «κόκκινα» δάνεια

  • 0

Τα συν και πλην της «κακής τράπεζας» ως λύσης για τα «κόκκινα» δάνεια

Tags : 

imagesP4YXQCTEΜεγαλύτερη ευελιξία, ταχύτητα και μικρότερο τρέχον κόστος προσφέρει η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων εντός της κάθε τράπεζας. Από την άλλη μια «κακή τράπεζα», μια bad bank, όπως έχει επικρατήσει να λέγεται και την οποία υποστηρίζει η ελληνική κυβέρνηση, προσφέρει γρήγορη απαλλαγή των ισολογισμών των τραπεζών από τα προβληματικά τους στοιχεία, ενέχει όμως έντονα τον λεγόμενο ηθικό κίνδυνο.

Τα συν και τα πλην των δύο εναλλακτικών προσεγγίσεων για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων εξετάζει μελέτη του κ. Φαίδωνα Καλφάογλου, η οποία δημοσιεύεται στο τελευταίο Οικονομικό Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Μελέτη από την οποία αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχουν «μαγικές λύσεις» και το κάθε μοντέλο είχε διαφορετική αποτελεσματικότητα σε κάθε χώρα όπου χρησιμοποιήθηκε, ανάλογα με τις παραμέτρους που εφαρμόστηκαν.

Η επιλογή της «κακής τράπεζας» ή Asset Management Company (AMC), στην οποία μεταβιβάζονται όλα τα προβληματικά στοιχεία των τραπεζών και πλέον γίνεται κεντρική διαχείρισή τους από αυτή, σημαίνει για τις τράπεζες ότι δεν χρειάζεται να αφιερώσουν πόρους στη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, αποτρέπεται η «μόλυνση» των υγιών στοιχείων του ισολογισμού και διευκολύνεται η πρόσβασή τους στις χρηματαγορές και τις κεφαλαιαγορές. Βεβαίως, η μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων στην AMC δεν σημαίνει αυτόματη εξυγίανση, αλλά πρόκειται για κίνηση ανακατανομής τους κινδύνου. Στα πλεονεκτήματα της AMC συγκαταλέγονται επίσης η δυνατότητα διακράτησης των στοιχείων και η επιλογή του άριστου χρονικού σημείου για τη ρευστοποίησή τους, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία ανάκτησης και να περιοριστεί το ύψος των ζημιών.

Στα μειονεκτήματα, από την άλλη, είναι ο λεγόμενος ηθικός κίνδυνος, κάτι που σύμφωνα με πληροφορίες επικαλούνται και οι δανειστές, απορρίπτοντας την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για ίδρυση AMC.

Εάν η κρατική συνεισφορά θεωρείται δεδομένη, τότε αφενός υπάρχει ο κίνδυνος αύξησης των λεγόμενων «στρατηγικών κακοπληρωτών» και αφετέρου οι τράπεζες εφαρμόζουν χαλαρή χρηματοδοτική πολιτική.

Η νομική μορφή, το ιδιοκτησιακό καθεστώς μιας AMC, καθώς και ο τρόπος αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, που αποτελεί ίσως και τη μεγαλύτερη δυσκολία του εγχειρήματος, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία τους. Ιδανικότερη λύση θεωρείται η εταιρεία ειδικού σκοπού που διέπεται από ειδικό νομικό καθεστώς. Στη μελέτη, εξάλλου, υποστηρίζεται ότι μία δημοσίου χαρακτήρα AMC είναι ευάλωτη σε εξωτερικές πιέσεις.

Η έτερη προσέγγιση, δηλαδή η διαχείριση των «κόκκινων» δανείων εντός της τράπεζας ή από ειδική θυγατρική, έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να εφαρμοστεί γρήγορα λόγω και της τεχνογνωσίας που αυτές διαθέτουν. Επιπλέον, η λύση αυτή δεν δημιουργεί πιεστική ανάγκη στην κυβέρνηση για άμεση καταβολή κεφαλαίων, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε περιόδους έντονης δημοσιονομικής στενότητας. Από την άλλη, η τράπεζα σε πολλές περιπτώσεις έχει κίνητρο να διατηρήσει τη σχέση (του δανείου) και δύσκολα μπορεί να αντιμετωπίσει αποστασιοποιημένα ένα προβληματικό δάνειο, γεγονός που μπορεί να έχει κόστος τόσο για την ίδια όσο και για τον δανειολήπτη.

Πηγή: kathimerini.gr