Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Δείτε ποιές άλλες διατάξεις ψηφίστηκαν

  • 0

Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για τα κόκκινα δάνεια. Δείτε ποιές άλλες διατάξεις ψηφίστηκαν

Tags : 

imagesP4YXQCTE«Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις, οι οποίες επιβάλλουν ποινές στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Α),

β) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/947/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση-Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις που προβλέπουν την αναστολή εκτέλεσης της ποινής ή απόλυση υπό όρους, με σκοπό την επιτήρηση των μέτρων αναστολής και των εναλλακτικών κυρώσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΜΕΡΟΣ Β), γ) της Απόφασης-Πλαίσιο 2009/829/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή, μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις περί μέτρων επιτήρησης εναλλακτικά προς την προσωρινή κράτηση (ΜΕΡΟΣ Γ).»

Υπενθυμίζουμε ότι στο νομοσχέδιο μεταξύ άλλων περιέχονται διατάξεις για

-ρύθμιση κόκκινων δανείων – άρθρα 60 έως 77

-Ρύθμιση για την μη υπαγωγή στον νόμο περι τακτοποίησης αυθαίρετων, των  ακινήτων που έχουν κριθεί αυθαίρετα και κατεδαφιστέα με τελεσίδική δικαστική απόφαση (άρθρο 84)

-Δίμηνη παράταση των αδειών για τους πωλητές λαϊκών αγορών (άρθρο 85)

-Αποκατάσταση μισθών ενστόλων (άρθρο 86)

-Η ισχύς της απευθείας τιμολόγησης των διαφημιζομένων (από 1.7.2015), ευθυγραμμίζεται και με την ισχύ των υπόλοιπων  διατάξεων που αφορούν μεταβολές στη σχέση μεταξύ διαφημιστών και μέσων ενημέρωσης( άρθρο 83)

-Κατάργηση της δυνατότητας υπαγωγής στην ρύθμιση οφειλών του νόμου 4305/2014, των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών. (άρθρο 92)

Πηγή: taxheaven.gr