Τράπεζες: Κάλπες-κόκκινα δάνεια κρίνουν τις ΑΜΚ

  • 0

Τράπεζες: Κάλπες-κόκκινα δάνεια κρίνουν τις ΑΜΚ

Tags : 

debt manΓιατί είναι κρίσιμη παράμετρος η πολιτική σταθερότητα και η «ιδιοκτησία» του προγράμματος. Η ανάγκη να πεισθεί η ΕΚΤ για αποφασιστικές λύσεις στα «κόκκινα» δάνεια. Πώς τα CoCos μπορούν να λειτουργήσουν ως «καρότο και μαστίγιο» για την επόμενη ημέρα.

Στον σχηματισμό βιώσιμης κυβέρνησης, η οποία δεν θα διστάσει να αναλάβει την ιδιοκτησία του προγράμματος, δίνοντας από νωρίς σήμα καθαρών και οριστικών λύσεων για την αντιμετώπιση των «κόκκινων» δανείων, προσβλέπουν οι διοικήσεις και οι μεγαλομέτοχοι των τραπεζών, όπως βέβαια και το σύνολο της αγοράς.

Όπως έχει γράψει το Euro2day.gr, στα τέλη του μήνα Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) θα έχουν πλήρη εικόνα, τόσο για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης ποιότητας στοιχείων ενεργητικού (Asset Quality Review-AQR), όσο και για την άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test), με το βασικό και το δυσμενές σενάριο.

Οι τελικές παράμετροι, όμως, της Συνολικής Αξιολόγησης θα «κλειδώσουν» στο διάστημα έως τα τέλη Οκτωβρίου (σ.σ. πιθανή ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων η 25η Οκτωβρίου), καθορίζοντας, εν πολλοίς, το ύψος του λογαριασμού και μαζί τις όποιες δυνατότητες συμμετοχής των ιδιωτών.

Δύο είναι τα κομβικά θέματα που θα κληθούν να χειριστούν η νέα κυβέρνηση σε συνεργασία με ΤτΕ ΕΛΛ 0,00% και ΤΧΣ, ως τα μέσα Οκτωβρίου, δίνοντας τα διαπιστευτήριά τους στην ΕΚΤ:

Η εφαρμογή, χωρίς εξαιρέσεις, των προαπαιτούμενων για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ των οποίων η εκπόνηση συνολικής στρατηγικής και η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του ΤΧΣ, ο οποίος θα ορίσει και το πλαίσιο διενέργειας της ανακεφαλαιοποίησης, εξειδικεύοντας την κοινοτική οδηγία ή υιοθετώντας μεταβατικές διατάξεις ως την πλήρη εφαρμογή της (από 1/1/2016).

Από τις προθέσεις και την αποφασιστικότητα που θα επιδείξει η κυβέρνηση στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα κριθεί, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, και το στοίχημα να ανακεφαλαιοποιηθούν οι τράπεζες, χωρίς να επέλθει κρατικοποίησή τους.

«Η ΕΚΤ δείχνει να θέλει, μέσω της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης, να θωρακιστούν οι τράπεζες με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυγιάνουν με καθαρές λύσεις τα χαρτοφυλάκιά τους, ακόμη και υπό το ακραίο σενάριο για την πορεία οικονομίας και των νέων καθυστερήσεων», αναφέρει στο Euro2day.gr στέλεχος ξένης επενδυτικής τράπεζας.

Ο ίδιος, όμως, σημειώνει ότι το ύψος των κεφαλαίων που θα χρειαστούν τελικώς για να εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκιά τους από τα κόκκινα δάνεια οι τράπεζες ενδέχεται να είναι σαφώς μικρότερο από αυτό που προβλέπει το δυσμενές σενάριο, εφόσον κυβέρνηση και τράπεζες κάνουν όσα απαιτούνται.

Πώς κτίζεται η επιχειρηματολογία για συμμετοχή των ιδιωτών

Εδώ εστιάζεται και όλη η επιχειρηματολογία για να δοθεί δυνατότητα διαφορετικής κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών, ανάλογα με το βασικό και το δυσμενές σενάριο, καθώς και κίνητρα συμμετοχής των ιδιωτών.

«Ακόμη και αν το νούμερο των κεφαλαιακών αναγκών με το δυσμενές σενάριο είναι βαρύ, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα απαιτηθεί και τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση, θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους ιδιώτες να συμμετάσχουν, καλύπτοντας τα κεφάλαια που απαιτούνται με το βασικό σενάριο και το AQR», σημειώνει στέλεχος συμβουλευτικής εταιρείας.

Η πρόταση που έχει πέσει στο τραπέζι προβλέπει, όπως αποκάλυψε η στήλη Χαμαιλέων, να καλυφθούν από ιδιώτες με κοινό μετοχικό κεφάλαιο οι κεφαλαιακές ανάγκες που προκύπτουν με βάση το Asset Quality Review και το βασικό σενάριο.

Η διαφορά στο ύψος των κεφαλαιακών αναγκών με το δυσμενές σενάριο προτείνεται να καλυφθεί από το πακέτο κρατικής βοήθειας (μέσω ΤΧΣ), με έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών (Contingent Convertible bonds- CoCos).

Θα έχει προηγηθεί αναδιάρθρωση παθητικού για τους κατόχους υβριδικών τίτλων και ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης που θα δουν, μάλλον, τις ομολογίες τους να μετατρέπονται σε μετοχές πριν τις ΑΜΚ.

Οι κάτοχοι senior bonds προς το παρόν εξαιρούνται λόγω του ειδικού καθεστώτος που προβλέπουν τόσο οι εκδόσεις όσο και η κοινοτική οδηγία BRRD, υπάρχει όμως πολιτική δήλωση του Eurogroup που δείχνει προς την κατεύθυνση συμμετοχής τους.

«Καρότο και μαστίγιο» μέσω CoCos

Αν το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ συμμετάσχει στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών με έκδοση CoCos, τότε πρακτικά η διαχείριση των κόκκινων δανείων σε συνδυασμό με την πορεία της οικονομίας θα λειτουργεί ως «καρότο και μαστίγιο» για τις διοικήσεις των τραπεζών και τους ιδιώτες μεγαλομετόχους.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξουν αποτελεσματικές λύσεις αντιμετώπισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η πορεία της οικονομίας και των νέων καθυστερήσεων επιβεβαιώσει τις παραδοχές του δυσμενούς σεναρίου, τα CoCos θα μετατρέπονται σε μετοχές, καθώς η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών θα υποχωρεί λόγω των ζημιών, με αποτέλεσμα οι ιδιώτες μέτοχοι να υφίστανται dilution ενώ οι τράπεζες θα κρατικοποιούνται αντί να οδεύουν προς πλήρη ιδιωτικοποίηση.

Αν αντίθετα αποφευχθεί η μετατροπή των CoCos, οι ιδιώτες μέτοχοι θα κατοχυρώσουν υπεραποδόσεις και οι διοικήσεις θα εδραιώσουν τον ιδιωτικό χαρακτήρα των τραπεζών, διευκολύνοντας και την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους.

Για να γίνουν, όμως, όλα αυτά θα πρέπει η ΕΚΤ να αποδεχθεί τις προτεινόμενες λύσεις διαχωρισμού στην κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών καθώς και την παροχή κινήτρων για συμμετοχή των ιδιωτών και να υπάρξουν σαφείς προβλέψεις στην επικείμενη τροποποίηση του νόμου 3864/2010.

Πηγή:euro2day