Τρέχουν οι διαδικασίες για τα «κόκκινα» δάνεια

  • 0

Τρέχουν οι διαδικασίες για τα «κόκκινα» δάνεια

Tags : 

Article130.Photo1.1024x768Με γοργό ρυθμό κινεί η Τράπεζα της Ελλάδος τις δράσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης επισφαλών δανείων από τον τραπεζικό κλάδο.

Ο όγκος των «κόκκινων» δανείων που βαρύνει τις τράπεζες «απασχολεί» μεγάλο μέρος του μνημονίου και ο οδικός χάρτης που περιγράφεται στη συμφωνία δίνει στην ΤτΕ κεντρικό ρόλο στη χάραξη στρατηγικής, στην εκπόνηση νέου πλαισίου και στην παρακολούθηση της συμμόρφωσης από πλευράς των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Η BlackRock Solutions επελέγη ως σύμβουλος της κεντρικής τράπεζας, η οποία ως τον επόμενο Ιούνιο με μια σειρά από ενέργειες, με τη συνεργασία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θα επιχειρήσει να «καθαρίσει» τους ισολογισμούς του κλάδου.

Μέσα στον Οκτώβριο, το μέτωπο των «κόκκινων» δανείων συγκεντρώνει καίριες δράσεις, η πρόοδος των οποίων συνδέεται και με τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης. Ο στόχος είναι να αποδεσμευτούν σταδιακά από το σύστημα κεφάλαια που σήμερα «απορροφώνται» από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έτσι δεν διοχετεύονται στην οικονομία.

Τέλη Οκτωβρίου

Κεντρικό σημείο της στρατηγικής για το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ ως τα τέλη Οκτωβρίου η ΤτΕ θα πρέπει να υποβάλει έκθεση για την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς και αξιολόγηση της ικανότητάς τους να αντιμετωπίζουν κάθε κατηγορία μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Το ΤΧΣ θα παράσχει ανάλυση με σκοπό τον προσδιορισμό των μη κανονιστικών περιορισμών και εμποδίων για την ανάπτυξη μιας δυναμικής αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων ενώ, σύμφωνα με το μνημόνιο, ομάδα εργασίας θα προτείνει ειδικές δράσεις για να επιταχυνθεί η τακτοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι αρχές θα θεσπίσουν με νόμο Δίκτυο Ενημέρωσης Οφειλετών και Κέντρο Ενημέρωσης Οφειλετών.

Τέλη Νοεμβρίου

Ως τα τέλη Νοεμβρίου, η κυβέρνηση θα ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ άλλων με τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για θέματα αφερεγγυότητας εταιρειών και νοικοκυριών και τον διορισμό και την κατάρτιση επαρκούς αριθμού πρόσθετων δικαστών και δικαστικών υπαλλήλων, τη δημιουργία Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου ως ανεξάρτητης αρχής και την τροποποίηση του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό.

Επίσης, ως τα τέλη Νοεμβρίου, το ΤΧΣ, σε συνεννόηση με την ΤτΕ, θα προσδιορίσει μηχανισμούς και διαδικασίες για την επιτάχυνση της τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η ΤτΕ θα αναθέσει σε έναν μόνο ειδικό εκκαθαριστή να μεριμνήσει για την αποτελεσματική επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων από τους μεμονωμένους εκκαθαριστές.

Τέλη Δεκεμβρίου

Μέχρι τα τέλη του έτους, οι αρχές θα διαμορφώσουν συντονιστικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση οφειλετών με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά χρέη και θα υιοθετήσουν τα αναγκαία νομικά μέσα για τον καθορισμό του εφαρμοστέου πλαισίου και των κανόνων για το επάγγελμα του συνδίκου πτώχευσης.

H ΤτΕ ως τα τέλη Φεβρουαρίου θα καταλήξει σε συμφωνία με τις τράπεζες όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους τακτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ ως τα τέλη Μαρτίου θα αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος πάντως άμεσα θα εφαρμοστεί με κάποιες βελτιώσεις. Η κυβέρνηση οφείλει δε, να θεσπίσει νομοθεσία για τη διευκόλυνση της ταχείας εκκαθάρισης μη βιώσιμων οντοτήτων.

Πηγή: nautemporiki