Tag Archives: ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

  • 0

Η ρύθμιση των 120 δόσεων. Παραδείγματα για ποσά έως 20.000€ και έως 50.000€. Οφειλές προς ΚΕΑΟ και προς ΑΑΔΕ (Μέρος δεύτερο)

Tags : 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ορέστης Σεϊμένης – Αλεξάνδρα Γεράγγελου

6. Ρυθμίσεις για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα χωρίς πτωχευτική ικανότητα με οφειλές προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ

Στις περιπτώσεις των οφειλετών αυτών, το Δημόσιο χορηγεί τις ακόλουθες ρυθμίσεις των οφειλών προς αυτό:
(Α) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο έως 20.000 ευρώ:
Εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 5 της απόφασης.
(Β) Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο από 20.000,01 έως 50.000 ευρώ,
εξαιρουμένων των περιπτώσεων βασικής οφειλής προς το Δημόσιο έως 20.000 ευρώ, οπότε εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 5 της απόφασης:

Η σημασία του αριθμού «8»
(α) Το Δημόσιο χορηγεί ρυθμίσεις μόνο εφόσον ο οφειλέτης πληροί το εξής κριτήριο: ο λόγος του χρέους, απομειούμενου κατά το ποσό του υπό διαγραφή μέρους του κατά τα κατωτέρω, προς το εισόδημα, όπως αυτό καθορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της απόφασης, είναι μικρότερος ή ίσος του 8.

Read More

  • 0

Η ρύθμιση των 120 δόσεων. Παραδείγματα για ποσά έως 20.000€ και έως 50.000€. Οφειλές προς ΚΕΑΟ και προς ΑΑΔΕ

Tags : 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Ορέστης Σεϊμένης – Αλεξάνδρα Γεράγγελου

ΓΕΝΙΚΑ

– Πριν από λίγες ημέρες εκδόθηκαν δύο αποφάσεις για την ρύθμιση των οφειλών προς Ασφαλιστικά Ταμεία (ΦΕΚ Β’ 4640/29-12-2017) και προς το Δημόσιο (ΠΟΛ.1223/2017). Οι δύο αποφάσεις είναι σχεδόν πανομοιότυπες, πράγμα που δείχνει ότι τα δύο Υπουργεία, Οικονομικών και Εργασίας συνεργάστηκαν και αντάλλαξαν απόψεις πριν εκδώσουν τις αποφάσεις τους. Εκείνο το οποίο δεν φρόντισαν να κάνουν σωστά είναι το πως να μην υποβληθούν οι αιτήσεις σε κάθε Υπουργείο χωριστά αντί μιας ΚΟΙΝΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ, αφού τα στοιχεία των οφειλών θα είναι τα ίδια….. Πιστεύομε ότι πριν από την έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα πρυτανεύσει η λογική και δεν υποβάλλουν τους φορολογούμενους σε ταλαιπωρίες και υποβολές δύο αιτήσεων για τις ίδιες οφειλές, αλλά μία κοινή αίτηση και στους δύο φορείς.

Read More

  • 0

Πως αντιμετωπίζονται μέχρι σήμερα από το Δημόσιο τα αιτήματα για εξωδικαστικό συμβιβασμό

Tags : 

Του Γιώργου Δαλιάνη, με τη συνεργασία του Φίλιππου Ζήρα (δικηγόρου της Artion A.E.)*
www.artion.gr

Έχουν περάσει αισίως σχεδόν 4 μήνες από τότε που ξεκίνησαν για πρώτη φορά να ανατίθενται στους Συντονιστές του νόμου 4469/2017 υποθέσεις υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, οι οποίες με τις κατά γενική ομολογία ευνοϊκές διατάξεις του νόμου, επιθυμούν να ανασυγκροτηθούν οικονομικά, διευθετώντας τις οφειλές τους και μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις επιδιώκοντας και κούρεμα αυτών. Δυστυχώς, μια σημαντική μερίδα προσώπων, και ειδικά ατομικών επιχειρήσεων, είδαν τον νόμο αυτόν σαν έναν ακόμη νόμο αυτοματοποιημένης ρύθμισης οφειλών σε πολλές δόσεις. Η αλήθεια όμως είναι εντελώς διαφορετική, κάτι το οποίο είχαμε τονίσει και κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής του νόμου αναφέροντας τη χρησιμότητα που θα έχει για την επιτυχία μιας αίτησης η συνδρομή ενός εμπειρογνώμονα ο οποίος θα συνέτασσε μια μελέτη βιωσιμότητας της οφειλέτριας επιχείρησης. Έτσι, αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως αυτές με χαμηλό ύψος συνόλου οφειλών και κυρίως οι επιχειρήσεις με οφειλές αποκλειστικά προς το Δημόσιο, προχώρησαν σε υποβολή αίτησης υπαγωγής χωρίς να προχωρήσουν στην κατάλληλη οικονομική ανάλυση της θέσης της εταιρείας ούτε της μελλοντικής της πορείας σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου. Αντ’ αυτού περιορίστηκαν σε λίγες γενικόλογες διατυπώσεις αιτούμενοι κατανομή των οφειλών τους σε 120 δόσεις.

Read More